EAKR/Teollisen puurakentamisen tuotantoprosessin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on muuttaa Ammattiopisto Lappian Sammonkadun toimipisteen tämänhetkisen puurakentamisen oppimisympäristöä siten, että se vastaa osa-alueiltaan paremmin modernia tehdasympäristöä. Tavoitteena on lisäksi edistää vähähiilistä rakentamista sekä kehittää puurakentamisen työmenetelmiä.

Hankkeen päätyttyä käytössä on oppimisympäristö, jossa yritykset voivat kouluttaa uutta tai jo olemassa olevaa henkilökuntaansa. Oppimisympäristössä opiskelijat oppivat toimimaan teollisen puurakentamisen tuotantotehtävissä mahdollisimman monipuolisesti. Ympäristö toimii myös yrityselämän testipaikkana niin tuotannon kuin tuotteidenkin kehitystyössä.

01.09.2017 - 31.12.2019

Matti Yliniemi