Reformilähettiläät

Oppilaitoskohtainen sparraus, mentorointi, tiedottaminen ja vertaistukeminen

Alueellinen, valtakunnallinen ja verkossa/monikanavaisesti tapahtuva tiedottaminen ja vaikuttaminen reformin mukaisen toiminnan jalkauttamiseksi ja juurruttamiseksi arkeen

Hankeen toiminnan ja tulosten reaaliaikainen levittäminen monikanavaisen viestinnän keinoin


Reformilähettiläät sparraavat, mentoroivat, tiedottavat ja tukevat ammatillisen koulutuksen järjestäjien henkilöstöä reformin mukaisten käytäntöjen ja toimintapojen haltuunottamisessa

Reformilähettiläät järjestävät omia alueellisia/valtakunnallisia tilaisuuksia sekä osallistuvat olemassaoleviin tapahtumiin ja foorumeihin

Hankkeen tulosten ja toiminnan reaaliaikainen levittäminen monikanavaista viestintää hyödyntämällä (www-sivut, blogit, somekanavat, videot, livestream)

01.01.2018 - 31.12.2018

Sanna Laihinen

Opetushallitus