Parvessa parempi 2

Parvessa parempi 2 –hankkeen toimet kohdistuvat yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämiseen sekä yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviin kehittämistoimiin. Opiskelijoiden hyvinvoinnin, ryhmäytymisen ja motivoinnin keinoin lisätään mm. opintojen läpäisyä. Opiskelijoiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään, joka tukee henkilöstön ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Tutor-, alumni-, asuntola-, oppilaskunta- ja vapaa-ajantoimintaa kehittämällä luodaan lisää yhteisöllisyyttä ja edistetään ryhmäytymistä. Oppimisympäristöjen kehittäminen lisää motivaatiota opinnoissa.

Lappian tavoitteet hankkeessa:

1. Tuetaan opiskelijoiden kuulemis- ja vaikuttamismahdollisuuksia

2. Kehitetään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta oppilaitoksen arjessa

3. Kehitetään avoimia oppimisympäristöjä

4. Ryhmäytymisen kehittäminen

5. Opiskelijaa voimaannuttavien ja motivoivien työtapojen kehittäminen
1. On luotu osallistamisen toimintamalli opiskelijoille. Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet ovat kehittyneet. Tutor-, alumni-, asuntola- ja opiskelijakuntatoiminta on vahvistunut.

2. Yhteisöllisyyttä on rakennettu arjen vuorovaikutuksessa ja toimintakulttuuri on vahvistunut niin, että se on rohkaiseva, avoin ja kannustava.

3. Oppimisympäristöjen viihtyisyys on lisääntynyt ja pajatoimintaa kehitetty. Opintojen läpäisy lisääntynyt.

4. Opiskelijoiden motivointiin ja voimaantumiseen on kehitetty uusia menetelmiä

01.02.2018 - 31.12.2019

Satu-Maria Salmi

Opetushallitus