Osaamislautaset - osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen mahdollistavia yhteistyömalleja yhdessä työpaikkojen kanssa. Kehitetään menettelytapoja, jossa työllistymisen tavoite ohjaa osaamisen hankkimisen suunnittelua ja toteutusta.

Suunnitellaan työpaikkojen kanssa asiakaslähtöisiä toteutustapoja mm. koulutus- ja oppisopimuksen mahdollisuuksia ja erilaisia yhdistelmiä kokeillen. Kehitetään digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä ja sen edellyttämää osaamista yksilöllisten opintopolkujen toteutttamisessa.

Hankeverkoston oppilaitoksilla on menettelytavat ja työvälineet yritysten osaamistarpeiden kartoittamiseen, dokumentointiin ja jakamiseen.

Noin 60 yrityksen osaamistarpeet ja ammattitaitovaatimukset on kartoitettu, kuvattu ja dokumentoitu sekä laadittu niihin perustuen digitaaliset "osaamislautaset". Yritykset ovat sitoutuneet työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen yhteistyössä hankeverkoston oppilaitosten kanssa. Hankeverkoston oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen matkailu- ja ravintola-alan yritysten ammattitaitovaatimuksista ja osaamis- ja työvoimatarpeista on lisääntynyt.


01.01.2018 - 31.12.2019

Sirpa Leinonen

Opetushallitus