Parasta Palvelua Pohjoinen -hanke

Parasta palvelua -hankkeen tavoitteena on, että asiakkaat (työnantajat ja opiskelijat) saavat yhdenmukaisen kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- tai koulutussopimus toiminta/palveluprosessin. Kehittämisen avulla tuotamme asiakkaille parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen ja palvelut, jotta työpaikalla tapahtuva oppiminen onnistuu.

Tavoitteisiin pyritään:

1. Yhteiskehittämällä palveluprosessia asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun avulla

2. Vahvistamalla oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöistä osaamista

3. Levittämällä ja vakiinnuttamalla tiedotus/viestintä käytäntöjä ja levittämällä uusia toimintatapoja ja koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle

4. Suunnittelemalla osallistumisen toimenpiteitä verkoston eri tasoilla

Hankkeella tuetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelua, luodaan oppisopimuskoulutukseen ja koulutussopimukseen työelämän ja opiskelijan kannalta selkeät ja tehokkaat toimintatavat sekä yhdenmukaistetaan palveluprosessia.

Hanke toteutetaan valtakunnallisesti ja sisältää koordinaatiohankkeen sekä neljä alueellista hanketta: Etelä, Länsi, Itä ja Pohjoinen. Kahdeksan koulutuksen järjestäjää muodostavat pohjoisen Suomen hankeverkoston neljän maakunnan alueella.

Hankkeen kehittämistoimien jälkeen:

- työpaikalla tapahtuvan koulutuksen prosessit näyttäytyvät asiakkaille selkeinä, kevennettyinä palveluina

- asiakkaat ovat mukana työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä

- asiakkaat saavat tietoa ja ohjausta työpaikalla järjestettävän koulutuksen eri muodoista, tunnistavat niiden erot ja mahdollisuudet

- asiakkaat saavat asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja

- viestintä on selkeää ja yhdenmukaista

- koulutuksenjärjestäjät käyttävät yhtenäistä toiminta/prosessimallia (koulutussopimus & oppisopimus)

- työelämäsuhteet ja yhteistyön toimintamallit ovat vahvemmat

- asiakaslähtöinen työote omaksuttu

- työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön on työkaluja: asiakkaiden osallistamisen mallit, yhteiskehittämisen muodot, tuotteistaminen

- keskinäinen verkostomainen yhteistyö ja viestintä on vahvistunut
01.11.2017 - 31.12.2019

Satu-Maria Salmi

Opetus- ja kulttuuriministeriö