Kanadaverkosto

Lappian kv-strategian mukaan oppilaitos osallistuu aktiivisesti Kanada-verkoston toimintaan ja sen kehittämiseen; opiskelija- ja asiantuntijaliikkuvuuksien toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti, aktiivinen hanketiedotus ja tulosten levittäminen oppilaitoksessa ja talousalueella.

Tämän hankkeen tuloksena on vastavuoroisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen ammatillisessa koulutuksessa Suomen ja Kanadan välillä. Oppilaitoksen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kv-kokemusten levittäminen ja niistä oppiminen on myös tärkeä tulos. Lisäksi Suomen ja Kanadan koulutusjärjestelmien sekä opetuksen käytännön toteuttaminen ja niiden vertailu ja siitä vertaisoppiminen on tuloksena merkittävä.

01.01.2018 - 31.12.2018

Marja-Liisa Tyystälä

Opetushallitus