Venäjäverkosto

Ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkoston tavoitteena on kouluttaa elinkeinoelämän tarpeisiin venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia eri alojen ammattihenkilöitä tarjoamalla opiskelijoille ja henkilöstölle mahdollisuudet hankkia perustiedot Venäjästä toimintaympäristönä ja valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan.

Opiskelijoiden ja henkilöstön kiinnostuksen ja osaamisen lisäminen Venäjän kieleen ja kulttuuriin.

Elinkeinoelämän ja palvelujen tarpeisiin eri ammattialojen ammattilaisten kouluttaminen.

Opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen kehittäminen sekä työssäoppimismahdollisuuksien laajentaminen ja vakiinnuttaminen Venäjällä.

Opettajien ja asiantuntijoiden työelämä- ja job shadowing -jaksojen toteuttaminen samanaikaisesti opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen kanssa.

Uusien sosiaalista mediaa hyödyntävien tiedotus- ja yhteistyömenetelmien kehittäminen.

01.01.2018 - 31.12.2019

Marja-Liisa Tyystälä

Opetushallitus