EAKR/Louen innovaatioympäristön hyödyntäminen vähähiilisen maaseudun elinkeinoelämän toimintamallin luomiseen -kehittämishanke (EAKR)

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa tutkimuksen, koulutuksen ja neuvonnan kautta voidaan luoda vähähiilisiä liiketoiminnallisia konsepteja maaseutu- ja kasvihuoneyrityksille ja viedä niitä opetuksen että neuvonnan kautta yrittäjien käyttöön.

Tavoitteena on tehdä toimijarekisteri maakunnan maaseutu- ja kasvihuoneyrittäjistä ja selvittää mitkä ovat yrittäjien haluamat toimenpiteet vähähiilisiin ratkaisuihin pääsemiseksi.

Lisäksi tavoitteena on tuoda esille ja tiedottaa Louen innovaatioympäristön uusiutuvan energian ja vähähiilisuuteen liittyvistä laiteratkaisuista 1-3 kertaa vuodessa.

Hankkeen tuloksia ovat:

päivitetty toimijarekisteri Lapin maakunnasta, tieto vähähiilisyyttä edistävistä toimenpiteistä, joita maakunnan alueella tarvitaan ja voidaan toteuttaa sekä järjestetään 1-3 yritystyöpajaa, joissa esitellään vähähiilisyyttä edistäviä Ammattiopisto Lappian Louen toimipaikan energia- ja laiteratkaisuja yrittäjille.

Hankkeen tuloksista ilmoitetaan mediassa ja siitä tehdään kattava raportointi.

01.08.2017 - 31.12.2018

Jarmo Saariniemi

Lapin liitto