Oma polku maahanmuuttajalle

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien parempi työllistyminen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla, maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittyminen ja yhteiskunnassa toimiminen, alueellisen toimintamallin luominen eri toimijoiden välillä sekä ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen.

Hankkeen kokonaisbudjetti 590 921 €
ESR- ja valtion rahoitus 472 737 € (80%)


Maahanmuuttajalle tehdään Oma polku -suunnitelma, ohjaus- ja kulttuurikohtaamisosaamista kehitetään eri toimijoiden välillä sekä yritysyhteistyöllä rakennetaan maahanmuuttaja-asiakkaan polku kohti työelämää.

01.08.2017 - 31.12.2020

Susanna Kouri

Pohjois-Pohjanmaan ELY