ESR/Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä -kehittämishanke

Hankkeessa kehitetään Länsi-Lapin alueella ammatillisen koulutuksen ja työpajojen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on integroida työpajatoiminnan sisällöt osaksi ammatillisten koulutusohjelmien opetussuunnitelmia, jolloin työpajat muodostaisivat yhden kiinteän osan Ammattiopisto Lappian uudesta osaamiskeskus- ja oppimiskenttämallista.

Hankkeessa selvitetään kansanopistojen ja työpajojen palvelujen yhdistämistä nuoria palvelevaksi kokonaisuudeksi sekä testataan Ammattiopisto Lappian, kansanopistojen ja työpajojen välistä toiminta- ja ohjausmallia. Lisäksi hankkeen tavoitteena on perustaa Keminmaan kuntaan matalan kynnyksen työpaja ja Ammattiopisto Lappian seinätön työpaja.

Toimintaan kuuluu myös ammatillisten opettajien sekä työpajojen ohjaus- ja valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen sekä tutustumiskäyntien järjestäminen työpajoilta Ammattiopisto Lappian oppimiskenttiin ja päinvastoin.

Hankkeen tuloksena syntyy:

1. Ammattiopisto Lappian ja työpajojen välinen toiminta- ja ohjausmalli, jota on testattu Länsi-Lapin alueella. Ohjaus- ja valmennushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja opettajien perehdyttäminen työpajatoimintaan on pysyvää toimintaa.

2. Yhteinen osaamiskeskus ja oppimiskenttä työpajojen, ammattiopiston, kansanopistojen ja työelämän välille, joissa työympäristöt on kartoitettu ammattitaitovaatimuksiin nähden.

3. Keminmaan kuntaan matalan kynnyksen työpaja.

4. Ammattiopisto Lappiaan seinätön työpaja.

5. Erilaisia koulutus- ja työllistymispolkuja: 1.) Peruskoulusta työpajan kautta ammattioppilaitokseen, 2.) Matalan kynnyksen työpajasta töihin tai ammattioppilaitokseen, 3.) Työtön 15-29 -vuotias nuori työpajan kautta ammattioppilaitokseen tai töihin, 4:) Opintonsa keskeyttänyt nuori työpajan kautta ammattioppilaitokseen, kansanopistoon tai töihin, 5.) Ilman opiskelupaikkaa jäänyt nuori työpajan tai kansanopiston kautta ammattiopistoon, 6.) Ammattioppilaitoksen opiskelija työssäoppimaan työpajalle, 7.) Työelämästä työpajalle kartoittamaan uravaihtoehtoja, 8.) Ammattioppilaitoksesta työelämään.

01.04.2017 - 30.09.2019

Mirva Petäjämaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY