EAKR/Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen PUUKET

Perustavoitteita:
Yritykset saadaan kiinnostumaan puurakenteiden markkinalähtöisestä tuotekehityksestä. Yritykset saadaan ymmärtämään mitä ja mihin pitää panostaa uusien puurakenneratkaisujen kehittämisessä. Koulutuksen ja rakennustuoteteollisuuden avoin kehittäminen ja mahdollisuuksien avaaminen CLT-tekniikan hyödyntämisessä.

CLT-Sandwich-elementin suunnittelu, rakennelaskentamallin laadinta, valmistus ja taivutustestaus.

01.08.2015 - 30.06.2018

Martti Mylly