ESR/Ajoneuvon testausosaajan ja tarkastajan oppimisympäristö (AutoKoulu)

Ajoneuvojen arktisissa olosuhteissa tapahtuva testaus ja siihen liittyvät palvelut ovat Suomessa toimialana nopeasti kehittyvien alojen joukossa. Toimiala tarvitsee kehittyäkseen uusia koulutettuja osaajia, joilla on riittävät valmiudet toimia kansainvälisten asiakkaiden rajapinnassa. Alan tarpeisiin vastaavaa koulutusta ei tällä hetkellä ole olemassa. Kansainvälisten asiakkaiden kanssa toimiminen vaatii kielellisten ja kulttuurillisten valmiuksien yhdistämistä ja sujuvampien opintopolkujen tuottamista aina 2. asteen opinnoista yliopistotasolle saakka. Siksi voimia on yhdistetty siten, että päätoteuttajana toimii Oulun Yliopisto ja osatoteuttajina Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tuloksena syntyy digioppimisympäristön malli, jota voidaan hyödyntää useilla toimialoilla ja eri oppilaitosten kesken. Mallia voidaan soveltaa oppilaitosten uudenaikaisena yhteistyönä opintojenjärjestämisessä, sekä pyritään yhdistämään eri oppilaitosten parasta osaamista vieläkin paremmaksi kokonaisuudeksi. Hankkeen aikana opitaan myös ymmärtämään paremmin eri koulutuslaitosten ja koulutustasojen välisiä eroja. Tämä tulee helpottamaan yhteistoiminnan kehittämistä jatkossa.

01.03.2017 - 30.09.2019

Hannu Ohenoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY