ESR/LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut

LOVO - Lappilaiset osallistavat verkko-oppimisratkaisut - -hankkeessa (ESR 2016 - 2018) kehitetään viiden lappilaisen oppilaitoksen voimin oppijalähtöisiä verkko-oppimisratkaisuja. Hankkeen toteuttajia ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Ammattiopisto Lappia, Tornion kansalaisopisto sekä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

Ammattiopisto Lappian pilotin tavoitteena on kehittää Ammattiopisto Lappian eri alojen opiskelijoiden käyttöön sähköiset osaamiskansiot huomioiden alojen erilaiset tarpeet ja opiskelijoiden osaaminen.

Hankkeen tuloksena jokaisella opiskelijalla on oma henkilökohtainen sähköinen osaamiskansio, joka pitää sisällään mm. oppimistehtävien tuotoksia ja osaamisen kuvausta. Sähköinen osaamiskansio voi olla esim. sähköinen portfolio, word-dokumentti tai blogi. Alojen kehittäjäopettajat valitsevat sopivan muodon sähköiselle osaamiskansiolle huomioiden opiskelijoiden valmiudet. Osaamiskansiota testataan yhden opiskelijaryhmän kanssa. tuloksia vertaillaan sitten eri alojen välillä ja sovitaan mitä osaamikansion muotoa Lappiassa jatkossa käytetään vai käytetäänkö useita. Kansio on käytettävissä myös opintojen päättyessä.

01.03.2016 - 30.09.2018

Leena Hanni

Pohjois-Pohjanmaan ELY