ESR/Oma polku maahanmuuttajalle -hanke

Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien parempi työllistyminen ammatin ja osaamisen hankkimisen avulla, maahanmuuttajan suomen kielen taidon kehittyminen ja yhteiskunnassa toimiminen, alueellisen toimintamallin luominen eri toimijoiden välillä sekä ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen. 

Maahanmuuttajalle tehdään Oma polku -suunnitelma, ohjaus- ja kulttuurikohtaamisosaamista kehitetään eri toimijoiden välillä sekä yritysyhteistyöllä rakennetaan maahanmuuttaja-asiakkaan polku kohti työelämää.

01.08.2017 - 31.12.2019

Mirja Anttila

Pohjois-Pohjanmaan ELY