Laatusampo 4

Tavoite 1: Tutkintoprosessin laadunvarmistaminen ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaisesti

Tavoite 2: Jatketaan Laatusampo 3 –hankkeessa aloitettua Lean-ajatteluun perehtymistä ja kokeilua. Lean-ajattelun hyödyntäminen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnassa, toiminnan tehostamisessa ja ammatillisen koulutuksen reformiin vastaamisessa

Laadunvarmistuksen menetelmiä on kokeiltu ja valittu osaksi toimintajärjestelmää. Laadunhallinnan käytäntöjä ja työkaluja on muotoiltu reformin mukaisiksi.

Lappian toimintajärjestelmäkuvaus päivitetty ja/ tai uudistettu vastaamaan ammatillisen koulutuksen reformin vaatimuksia

Tehty työssäoppimisen prosessin uudistaminen sähköalalle osana tutkintoprosessia ja käynnistetty jalkautus muille aloille

Tehty hukkakysely koko henkilökunnalle sekä sovellettu kysely opiskelijoille. Kyselyn tulokset on käsitelty ja tehty toimenpiteitä hukan poistamiseksi. Tulokset ohjaavat Lappia 3.0 kehitystyötä.

On osallistuttu Lean-koulutuksiin ja koulutettu Lean-agentteja

Tehty 5S monistamisen malli Lappiassa –kuvaus

15.12.2016 - 31.12.2017

Mari Uusitalo

Opetushallitus