PedaLean

Tavoitteena on tehdä koulutuksen järjestäjälle asiakas- ja työelämälähtöinen ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestämisen toimintasuunnitelma, jossa on huomioitu nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistuminen. Toimintasuunnitelmassa avautuu niin Lapin maakuntaan kuin kansallisesti sopiva kokonaisvaltaisen pedagogisen toimintakulttuurin muutokset ja uudistetut toimintatavat. Lapin maakunnassa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisessä on huomioitava pitkät etäisyydet koulutusten ja tutkintojen järjestämisessä, sekä elinkeinoa palvelelvan kouutuksen järjestäminen laaja-alaisesti maakunnan alueella.

Hankkeen tuloksena syntyy koulutuksen järjestäjän toimintasuunnitelma, jossa on kuvattu muutettavat ja muuttuneet käytänteet ja kokonaisvaltainen pedagoginen toimintakulttuurin muutos, asiakkaalle lisäarvoa tuottavasti (lean-ajattelu ja arvoa tuottamaton hukka poistettu). Vuoden 2017 aikana tavoitellaan osa-alueiden pilotointeja; pilotointien valintaan vaikuttavat reformin ja uudistuviin säädöksiin ja määräyksiin liittyvä asioiden eteneminen. PedaLean kehittämistyö on opiskelijoita ja keskeisiä työelämän kumppaneita osallistavaa; tämä toimintatapa vahvistaa reformin toimeenpanoon valmistautumisen aikana työelämäkumppanuuksien yhteistyön syventymistä sekä enemmän opiskelijan näkökulmien ja henkilökohtaisten tavoitteiden ymmärtämistä. Näin ollen tuloksena on myös entistä laadukkaampi ja vahvempi asiakaslähtöinen näkökulma ja toimintatapa ja erityisesti asiakkaat huomioivat käytänteet käyttöönotettavissa.

04.11.2016 - 31.12.2017

Leena Hanni

Opetushallitus