My oppisHankkeen tavoitteena on kehittää malleja turvapaikan saaneiden maahanmuuttajien työpaikalla tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen edistämiseksi. Kehitämme kohderyhmälle soveltuvan mallin osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Vahvistamme kohderyhmän tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta järjestämällä koulutusinfoja. Tuotamme kohderyhmälle selkokielistä materiaalia oppisopimuskoulutuksesta yhteistyössä hankeverkoston kanssa. Luomme yksilölliset tukitoimet huomioonottavia koulutuspolkupilotteja. Koulutuspolulla vahvistetaan opiskelijan opiskeluvalmiuksia (mm. kielitaito, suomalaisen työkulttuurin tuntemus) osana tutkinnon osan tai kokonaisen tutkinnon suorittamista. Toteutamme tukitoimia kehittämällä työpajatyyppistä ratkaisua. Selvitämme kohderyhmän kielitaitovaatimusta (esim. S2 tason vaatimus) yhdessä työelämän kanssa.


Vahvistamme myös oppisopimustoimijoiden, opettajien ja työpaikkakouluttajien monikulttuurisuuteen liittyvää ohjausosaamista järjestämällä heille soveltuvaa koulutusta, hyödyntäen digitalisaation luomia mahdollisuuksia (webinaarit, skype-ohjaus tms). Toteutamme työpaikkakäyntejä potentiaalisiin työllistäviin yrityksiin.  Lisäämme maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen näkyvyyttä sosiaalisen median ja perinteisen median kanavissa.  Järjestämme keskitetyn yritysinfon maahanmuuttajien oppisopimuskouluttamisesta kiinnostuneille yrityksille. Hyödynnämme tässäkin digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja teemme osallistumisen yrityksille helpoksi esim. skype tai webinaarityyppinen ratkaisu. Järjestämme kohtaantoja kohderyhmän ja yritysten välillä mm. järjestämällä yhteistyössä TE-toimiston kanssa lyhyitä työkokeilujaksoja. Hyödynnämme kohderyhmälle suunnatun korotetun koulutuskorvauksen pilotoinnissa ja työllistymisen edistäjänä.
 


Hankkeen tuloksena: 

  • Olemme luoneet toimintamallin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttamiseksi oppisopimuskoulutuksena hyödyntäen osatutkinnon suoritusmahdollisuutta ja mahdollisesti monityönantajaista oppisopimusta. Kynnys kohderyhmän kouluttamiseen oppisopimuskoulutuksena on madaltunut.

  • Toimintamalliin sisältyy oppisopimustoimijoiden aktiivista yhteistyötä alueen maahanmuuttajaverkoston ja TE-toimiston kanssa. Olemme yhteistyössä yritysten kanssa luoneet yksilöllisiä tuettuja opinpolkuja ja lisänneet kohderyhmän tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta, kouluttaneet opettajia ja työpaikkakouluttajia kohderyhmän kohtaamiseen ja tukemiseen. Olemme kehittäneet työpajamuotoisia tukitoimia ja tuottaneet selkokielistä materiaalia kohderyhmälle oppisopimuskoulutuksesta.

  • Olemme toteuttaneet 12 maahanmuuttajataustaisen henkilön tuettua oppisopimuspilottia yrityksissä, hyödyntäen kohderyhmälle suunnatun korotetun koulutuskorvauksen mahdollisuutta.

     


 


01.11.2016 - 31.12.2017

Satu-Maria Salmi

Opetus- ja kulttuuriministeriö