Reformi haltuun

Hankkeessa kehitetään Lappian mallia työpaikalla tapahtuvat oppimisen edistämiseksi tulevaa reformia ajatellen. Jaksojärjestelmiä mietitään uudelleen, jotta liukuvat ja joustavat työssäoppimisen ja siirtymisen oppisopimukseen olisivat helpompia. Integroimme yhteisiä opintoja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Suunnittelemme joustavia opinpolkuja eri työkaluja hyödyntäen - tuloksena selkeät ja sovitut toimintatavat kun opiskelija liikkuu eri koulutusmuotojen välillä. Valmistaudumme koulutussopimuksen käyttöönottoon suhteessa oppisopimuskoulutukseen. Kehitämme henkilökohtaistamisen asiakirjaa. Luomme selkeän työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelma- ja sopimusprosessi kun opiskelijan polussa yhdistyvät eri koulutusmuodot ja päivitämme tarvittavat lomakkeet ja sopimukset. Hankkeessa kehitetään toimivat työtavat ja työkalut työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuraamiseen kokeilemalla erilaisia ohjauksen muotoja, tässä käytetään apuna Wilman oppimisen arvioinnin työkalua. Edistämme opettajan työkaluja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, seuraamiseen ja arviointiin olemassa olevia digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Apuna aiempien hankkeiden aikana luodut tutkinnon osakohtaiset suunnitelma ja päiväkirjat. Luomme opiskelijan työkalut oman osaamisensa tunnistamiseen ja itsearviointiin oppisopimusta benchmarkaten. Koulutuksenjärjestäjän eri toimijat ja vastuuhenkilöt ovat mukana jalkautumassa työpaikoille.

Lisäksi hankkeessa levitetään hyviä käytäntöjä yli alojen ja toimijoiden kesken. Henkilöstön osaamista kehitetään laajennetun työssäoppimisen, oppisopimukseen siirtymisen ja koulutussopimuksen osalta. Järjestämme työpajoja, joissa tehdään tutuksi eri koulutusmuotoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä (esim. työlainsäädäntö) sekä edistetään yhteistyötä niiden välillä.


Tulokset:

  • Lappia 3.0 mallia kehitetty kaikilla aloilla ja valmistauduttu reformin tuloon

  • Hyviä käytäntöjä levitetty yli alojen

  • Henkilöstöä koulutettu eri koulutusmuodoista


01.11.2016 - 31.12.2017

Satu-Maria Salmi

Opetus- ja kulttuuriministeriö