DIGITOP/Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

Hankkeen tavoitteena on jatkaa työssäoppimisprosessin digitalisointia ja mobiiliratkaisujen kehittämistä ja levittämistä. Toiminnan digitalisoinnilla pyritään parantamaan ammatillisten perustutkintojen työssäoppimisen prosesseja, laatua ja toimijoiden välistä yhteydenpitoa eri rahoitusmuodoissa erityisesti opetussuunnitelma- ja näyttötutkintomuotoisessa sekä oppisopimuskoulutuksessa. Uusien välineiden ansiosta työssäoppimisesta voi tehdä yhteisöllisempää ja tiedon jakaminen paranee. Myös yksilöllisten opinpolkujen rakentaminen helpottuu.

Ammattiopisto Lappian mobiiliohjauksen malli ja luodun mallin levittäminen.

14.12.2015 - 31.12.2017

Sanna Laihinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö