ESR/Lapin TNO-palvelut

Lapin TNO-palvelut -projektissa kehitetään Lapin yhteiset, helposti saavutettavat ja käytettävät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut (TNO), jotka tukevat jatkuvaa oppimista elämän eri tilanteissa.

Projektissa
-luodaan 2 - 3 yhteistä TNO-palvelutuotetta yhteistyössä asiakkaiden kanssa.
-kehitetään TNO-toimijoiden osaamista palvelutuotteiden käyttöönottamiseksi.
-lanseerataan TNO-palvelut niin, että asiakkaat kiinnostuvat palveluista ja käyttävät niitä.
-rakennetaan toimivat yhteistyömallit TNO-toimijoiden kesken.
-päivitetään Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategia ja laaditaan sen toimeenpanosuunnitelma.

Projektin toimenpiteet kohdistuvat
-henkilöihin, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa,
-henkilöihin, jotka ovat siirtymävaiheessa liittyen osaamiseen hankkimiseen ja kehittämiseen ja/tai työelämään,
-Lapin TNO-toimijoihin.

Lapin TNO-palvelut -projektin tuloksena
- TNO-verkostolla on 2 - 3 yhteistä tuotteistettua TNO-palvelua.
- TNO-toimijoiden osaaminen on kehittynyt ja TNO-palvelut on otettu käyttöön.
- Asiakkaat käyttävät TNO-palvelutuotteita.
- TNO-verkostolla on toimivat yhteistyömallit muiden TNO-palveluja tuottavien tahojen kanssa.
- Menestyjäksi Lapissa - TNO -strategia on päivitetty ja toimeenpanosuunnitelma on laadittu.

Osaavan verkoston tuottamana henkilöt ja työelämän organisaatiot saavat oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaista tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä tukea koulutus- ja työelämäsiirtymissä. Tämän johdosta he pystyvät tunnistamaan ja hyödyntämään koulutus- ja työelämämahdollisuuksia. Toimivilla TNO-palveluilla vähennetään koulutuksen keskeyttämisiä ja edesautetaan opintoaikojen lyhenemistä, nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työuralle, työurien pidentymistä sekä ammatillista liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Projektissa kehitetyt TNO-palvelutuotteet jäävät pysyviksi palveluiksi. Yhteiseen palvelutuotantoon sitoudutaan palvelusopimuksella.

1

4

01.07.2015 - 31.12.2017

Mirva Petäjämaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY