ESR/EKKU - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen

Ekku - Ennakoinnista koulutukseen ja kumppanuuteen- hanke

Ekku hankkeella kerätään ja viedään käytäntöön signaaleja ja trendejä yritysasiakkaiden yritystoiminnan/liiketoiminnan ja yhteisöasiakkaiden toiminnan kehittämiseen ja menestymiseen sekä tukea innovointia ja kasvuedellytyksiä.

Kerätä ja viedä käytäntöön ennakointitietoja koulutusratkaisuihin opetussuunnitelmiin ja koulutusohjelmiin sekä työpaikkojen räätälöityihin toteutussuunnitelmiin tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin.

Kehittää hanketoimijoille kysyntälähtöiset HRD-kumppanuus ja CRM- mallit eri asiakkuuksien johtamiseksi asiakkuustasojen edellyttämällä tavalla.

Kehittää koulutustasojen ja- alojen välinen verkostomainen yhteistyö- ja ennakointimalli tukemaan Lapin maakunnan tyelämän kehittymistä ja menestymistä.

Samalla kehitetään opetushenkilöstön HRD- kumppanuuden osaamista ja muotoillaan sparrausmalli kummitoimintoineen tähän.

Hankkeen toimenpiteet suuntatutuvat tulevien vuosien työelämämuutoksiin mm. sosiaali- ja terveysalalla, kuntataloudessa, palvelualla ja teollisuudessa. Hankkeen avulla saadaan tietoa biotaloudesta ja kaivostoimnnan muutoksista. Ennakointitietoja tarvitaan myös maakunnan ulkopuolelle suuntautuvasta työvoiman liikehdinnästä erityisesti Pohjois-Norjan ja Pohjois- Ruotsin suuntaan.

Hankkeen tuloksina ovat:

- osaamistarvekartoitukset noin 60 organisaatiolle
- asiakasorganisaatioiden kehittämis- ja innovaatio- ohjelmat, yhteensä noin 10
- koulutusratkaisut ja työnantajan koulutussuunnitelmat, yhteensä 15
- HRD- kumppanuus- ja CRM - mallit kullekkin hakijaorganisaatiolle, yhteensä 6
- koulutustasojen ja - alojen yhteistyö- ja ennakointimalli sekä henkilöstön osaamisen sparrausmalli sisältäen kummitoiminnan.

Hanke ja tulokset vahvistavat Lapin elinkeinoelämän ja hanketoimijoiden verkostotoimintaa ja menestymistä tahoillaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Hanke antaa kaikille osapuolille voimavaroja ja osaamista toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

1

4

01.03.2015 - 28.02.2018

Meeri Linna

Pohjois-Pohjanmaan ELY