ESR/Erityistukea elämään


Koulutuskuntayhtymä Lappia on osatoteuttajana Pohjantähti-opiston koordinoimassa Erityistukea elämään -hankkeessa, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää osatyökykyisten, kuten vammaisten tai muutoin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä. Tavoitteena on luoda elinikäisen oppimisen malli, joka sisältää peruskoulun jälkeisten koulutusvaihtoehtojen kokonaisuuden, esimerkiksi kansanopiston erityislinjoja ja ohjaavaa koulutusta, ammatillista erityisopetusta sekä tuettua oppisopimuskoulutusta. Hanketyössä etsitään aktiivisesti yrityksiä, yhdistyksiä ja muita organisaatioita, joissa olisi mahdollisuus löytää kohderyhmän henkilölle harjoittelu- tai työpaikkoja. Ammattiopisto Lappia toimii hankkeessa asiantuntijana oppisopimusasioissa ja toiminnan kehittämisessä sekä järjestettävissä koulutuksissa.

Hankkeessa edistetään myös eri vammaispalvelujen moniammatilisen henkilöstön osaamista ja vahvistetaan eri tahojen yhteistyötä.

Erityistukea elämään -hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kehittämisohjelman toimintalinjaan Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Alueellisena rahoitusviranomaisena toimii Lapin ELY-keskus. Hankkeen päätoteuttaja on Pohjantähtiopisto ja osatoteuttajana toimii Koulutuskuntayhtymä Lappia. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat myös Kemin kaupunki, Hoivataito Oy ja Saava Oy. Hankeaika 1.1.2015-31.12.2017.Hankkeen tuloksena saadaan elinikäisen oppimisen malli vajaakuntoisille, kuten vammaisille tai muutoin erityistä tukiea tarvitseville. Mallin avulla kohderyhmän henkilöille avataan monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet eri oppilaitoksissa päivätyökeskustoiminnan rinnalle. Vajaakuntoisen henkilön sosiaalisen kuntoutumisen malli selkeytyy, jolla on välitön vaikutus koulutukseen osallistumiseen ja työllistymismahdollisuuksiin. Kohderyhmän usko moniulotteisempaan elämään ja tulevaisuuteen vahvistuu. Hankkeen toteuttajalle muodostuu hankkeen aikana kattava ja toimiva moniammatillinen yhteistyöverkosto, jonka avulla vammaisten tai muutoin vajaakuntoisten opiskelijoiden asemaa koulutus- ja työmarkkinoilla voidaan pysyvästi parantaa.

01.01.2015 - 31.12.2017

Satu-Maria Salmi

Pohjois-Pohjanmaan ELY