ESR/Yrittäjämäiset oppimisympäristöt

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt -hankkeen tavoitteena on luoda oppilaitoksiin uusia oppimisympäristöjä ja kehittää jo olemassa olevia oppimisympäristöjä, jotka tukevat yrittäjämäistä toimintaa, yrittäjyyttä sekä työelämän työtehtävien oppimista.

Saamelaisalueella tavoitteena on luoda  Euroopan ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten, arktisia erityiselinkeinoja ja saamelaisalueen yrittäjyyttä tukevia uusia oppimisympäristöjä, jotka ovat työelämäsidonnaisia ja kannustavat opiskelijoita yrittäjyyteen.

Ammattiopisto Lappian, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen yhteishankkeessa opitaan hyviä käytänteitä toisilta, jaetaan tietoa ja kehitetään yhteistoimintaa hankkeeseen osallistuvien kesken.

Yrittäjämäiset oppimisympäristöt -hanke mahdollistaa toisen asteen opiskelijoille opiskelija- ja työelämälähtöiset yksilölliset oppimispolut, jotta joustava eteneminen opinnoissa ja työllistyminen opintojen jälkeen olisi mahdollista. Perinteisen luokkahuoneopetuksen lisäksi tarvitaan oppimisympäristöjä, joissa opiskelija oppii osallistumalla ja työskentelemällä aidoissa työelämän työtehtävissä. Opiskelijoilla on mahdollisuus oppia yrittäjämäisen toiminnan ja yrittäjyyden kokemuksen kautta. Samalla he pääsevät toimimaan aidoissa asiakaspalvelun tilanteissa ja osana aitoja työelämän käytänteitä.

01.01.2015 - 31.12.2017

Raija Paasimaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY