Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat

Lappia ilmoittaa käynnissä olevista kansallisista ja EU-kynnysarvon ylittävistä hankinnoista Hilmassa. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan tällä sivulla.

 

Avoimet tarjouspyynnöt

Ei avoimena olevia kilpailutuksia 

 

Sopimusehdot

JYSE 2014 tavaratJYSE 2014 palvelutJulkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot, JIT 2015

 

Ota yhteyttä

Hankintakoordinaattori Riitta Räisänen, puh. 050 310 9249, etunimi.sukunimi(at)lappia.fi