Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan Eu:n tietosuoja-asetuksen (GDPR), tietosuojalain (1050/2018) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten noudattamista organisaation toiminnassa.  

Lappian tietosuojaa ohjaa Tietosuojapolitiikka.

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, asianmukaisesti ja lakien vaatimalla tavalla. Kunnioitamme opiskelijoiden, henkilökunnan, luottamushenkilöiden, asiakkaiden ja yhteistyökummppaneittemme yksityisyyttä.

Lappia käsittelee henkilötietoja koulutuksenjärjestäjänä lakiin perustuen. Henkilötietojen käsittely voi perustua myös sopimukseen tai henkilön antamaan suostumukseen.   

Lappia kerää ja käsittelee

henkilöiden yksilöintitietoja: henkilötunnus, nimi ja osoiteyhteystietoja: kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiopiskelijan, työntekijän tai asiakkaan taloudellisia tietoja: laskutus, tuet ja avustukset, opintososiaaliset edut, palkanmaksuterveyspalveluja: sairaspoissaolot (todistuksia ei tallenneta), asiakastiedot. Terveystietojen käsittely on erityislainsäädännöllä säädeltyä ja tietoja suojataan erityisen huolellisesti.  Opiskelijahuollon tarvitsemia tietoja    

Henkilötietoja luovutetaan toisille viranomaisille, joilla on lain mukaan oikeus käsitellä tietoja. Konsernin sisällä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti laskutusta ja palkanmaksua varten. Henkilötietoja luovutetaan myös tilastointia varten. Tarkemmat tiedot tietosuojaselosteissa.

Lappia ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ilman henkilön suostumusta.

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Tietoja säilytetään tarvittava, lain määräämä tai kansallisarkiston ohjeiden mukainen aika. Tarkemmat säilytysajat tietosuojaselosteissa. 

Kehitämme tietosuojaa, kuten kaikkea muutakin toimintaamme, jatkuvasti.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, luovuttamisesta ja säilyttämisestä saat tietosuojaselosteista. 

 

Tietosuojaselosteita päivitetään!

 

Tietosuojaselosteet

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Jos haluat tietää, sisältääkö henkilörekisteri tietoja sinusta, kysy asiaa Lappian tietosuojavastaavalta (yhteystiedot tämän sivun lopussa). 

Jos haluat tarkastaa itseäsi koskevat tiedot henkilörekisteristä,  toimita allekirjoitettu pyyntö Lappian tietosuojavastaavalle. Kerro pyynnössä ainakin seuraavat tiedot:

  • mitä tietoja haluta tarkistaa
  • miltä ajanjaksolta haluat tarkastaa tietosi

nimesi ja yhteystietosi (esim sähköpostiosoite ja puhelinnumerosi)

Ennen tietojen luovuttamista, varaudu todistamaan henkilöllisyytesi. 

 

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Lappian on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi oikaistava, poistettava tai täydennettävä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Toimita allekirjoitettu pyyntö Lappian tietosuojavastaavalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Jos emme Lappiassa hyväksy pyyntöäsi tiedon korjaamisesta, on meidän annettava asiasta kirjallinen todistus, jossa kerromme kieltäytymisen syyn. Voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 

Tietojen luovutus mainontaa, markkinointia ja sukututkimusta varten

Sinulla on oikeus kieltää Lappiaa käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.

 

Yhteyshenkilö

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Tietosuojavastaava Maarit Kuure
Urheilukatu 6
95400 Tornio
tietosuojavastaava(at)lappia.fi
Puh. 050 310 9367