Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietolain (523/1999) ja erityislakien henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttumassa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä aletaan soveltaa siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, asianmukaisesti ja lakien vaatimalla tavalla.

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, luovuttamisesta ja säilyttämisestä saat tietosuojaselosteista.

 

Tietosuojaselosteet

 

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Jos haluat tarkastaa itseäsi koskevat tiedot henkilörekisteristä, täytä alla oleva tarkastuspyyntölomake, tulosta sekä allekirjoita se ja toimita henkilökohtaisesti Lappian tietosuojavastaavalle. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake 

     

Rekisteritietojen korjauspyyntö

Lappian on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai vaatimuksestasi oikaistava, poistettava tai täydennettävä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteritietojen korjauspyyntölomake


Jos emme Lappiassa hyväksy pyyntöäsi tiedon korjaamisesta, on meidän annettava asiasta kirjallinen todistus, jossa kerromme kieltäytymisen syyn. Voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 

Tietojen luovutus mainontaa, markkinointia ja sukututkimusta varten

Sinulla on oikeus kieltää Lappiaa käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukutukimusta varten.

 

Yhteyshenkilö

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Tietosuojavastaava Maarit Kuure
Urheilukatu 6
95400 Tornio
tietosuojavastaava(at)lappia.fi
Puh. 050 310 9367