Luottamuselimet

Luottamuselimet

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Yhtymävaltuusto on koulutuskuntayhtymän korkein päättävä elin.Yhtymähallitus johtaa, ohjaa ja kehittää koulutuskuntayhtymän toimintaa.Kuntayhtymän johtaja/rehtori johtaa, suunnittelee ja valvoo koulutuskuntayhtymän ja ammattiopiston toimintaa ja tekee yhtymähallitukselle esityksiä.Henkilöstötoimikunta on yhtymähallituksen asettama toimielin henkilöstöasioiden valmisteluun ja neuvotteluihin.Yhteistyötoimikunta toimii henkilöstön ja työnantajan välisenä yhteistyöelimenä.Toiminnan ja talouden tarkastamisesta vastaa muusta johtamisesta riippumaton tarkastuslautakunta.