Organisaatio

Organisaatio

Ammattiopisto Lappia on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ylläpitämä oppilaitos. Koulutuskuntahtymää ja ammattiopistoa johtaa kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja. 

Lappian toimintamalli on asiakaslähtöinen ja osaamisperusteinen jaetun johtajuuden prosessiorganisaatio. Asiakas, opiskelija ja työelämä, on toimintamallin ytimessä ja kaikkien Lappian ratkaisujen lähtökohta. Toimintamallilla reagoidaan nopeasti ja joustavasti. Jaettu johtajuus käytännössä jakaa valtaa ja vastuuta päivittäiselle tasolle. Syventyvä asiantuntijuus vastuuhenkilöillä ja toiminta läpileikkaavasti koko organisaatiossa vahvistaa Lappian osaamisen ja voimavarojen parasta käyttöä alueen elinvoiman hyväksi.

 

Organisaatiokaavio 

KY_organisaatiokaavio_2018_prosessit.jpg

 

Esimiesorganisaatiokaavio

 

Esimiesorganisaatio 2020.pdf