Lappian yhtymähallituksen kokouspäätöksiä 6.10.2020

​Poikkeusoloissa Lappian tulos edellisvuotta parempi


Tilikaudella näkyy edelleen vahvasti koronaepidemian vaikutus. Koulutustulot nousivat edelliseen tilikauteen valtionosuustuloutusten myötä, mutta muutmyyntituotot laskivat, jolloin kokonaisuutena talousarviotavoitteen myyntituotoista jäätiin lähes 900 000 euroa. Myös muut tulolajit laskivat paitsi muut toimintatuotot, joissa vuokratuotot toivat kasvua edelliseen tilikauteen nähden.

Henkilöstökulut toteutuivat lähes 200 000 euroa matalampina. Huomattavaa säästöä on tapahtunut myös palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnassa. Toimintamenot laskivat elokuu ssa edelliseen tilikauteen nähden yli miljoonalla eurolla.

Kuntayhtymän kannattavuus parani toimintakatteen nousun myötä edellisestä tilikaudesta hieman yli 800 000 eurolla ja vuosikate myös lähes 800 000 eurolla. Kuntayhtymän tulos on yli 700 000 euroa viime vuotta parempi ja tilikauden ylijäämää kertyi edellisen tilikauden vastaavaan verrattuna yli 750 000 euroa enemmän. 

Lappian opiskelijavuosimäärä hieman alle tavoitteen

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä koulutuskuntayhtymä Lappian tavoitteellinen painottamaton opiskelijavuosimäärä on 2640 opiskelijavuotta. Viimeisimmän laskennan mukaan toteutuma-arvio vuodelle 2020 on 2519,07 painottamatonta opiskelijavuotta.

 - Arvion mukaan ylitämme järjestämisluvan määrän ja kehitys on myönteistä työvoimakoulutuksen opiskelijavuosissa ja erityisessä tuessa, kertoo osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen.

Henkilövaihdoksia Lappian yhtymävaltuustoon


Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kemin kaupunginvaltuusto on valinnut Mikko Koivulehdon tilalle Lappian yhtymävaltuustoon Albana Mustafin ja hänen tilalleen varajäseneksi Sari Ekorre-Nummikarin.

MMM Tommi Lepojärvi Lapin teollinen kiertotalous 2.0 –hankkeen vetäjäksi Lappiaan 


MMM Tommi Lepojärvi on valittu Lapin teollinen kiertotalous 2.0 -hankkeen Lappian osuuden projektipäälliköksi 7.10.2020 – 31.3.2023. Lepojärvellä on vahva ja monipuolinen bio- ja kiertotalouden osaaminen. 

LTKT2.0 -hanke on merkittävä teollisen kiertotalouden kehittämiskokonaisuus, jonka toteuttajia ovat Kemin Digipolis Oy, koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin bio- ja kiertotaloustoimintaa, jossa keskiössä on kiertotalous-tutkimuksen ja kehitystoiminnan edistäminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouskoulutuksen vahvistaminen. Kiertotalous on myös Lappian strateginen kehittymissuunta.

Lappian monijäseninen toimielin 


Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää, että kurinpitoasioita varten oppilaitoksessa tulee olla koulutuksen järjestäjän nimeämä monijäseninen toimielin. Lappiassa monijäseninen toimielin on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Monijäsenisessä toimielimessä tulee olla koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Toimielimen päättää muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskeluoikeuden pidättämisestä. 

Lappian monijäsenisen toimielimen kokoonpano 2020 – 2021


- Koulutuksen järjestäjän edustaja, puh.joht., osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta

- Työelämän edustaja, terveydenhoitaja Maria Rääpysjärvi, Tornion kaupunki
- Opettajajäsen, erityisopettaja Merja Liuski, varalla erityisopettaja Sinikka Kulmuni
- Opiskelijahuollon edustajat kuraattori Jussi Karjalainen, opinto-ohjaaja Kaisu Liiten, varalla kuraattori Petri Sakko, kuraattori.Lisätietoja: