Lappialaiset jalostavat ja kehittävät uusia arjen toimintamalleja ja -tapoja

Korona on tekijä, joka puhuttaa ja vaatii erilaisia toimenpiteitä. Turvallisuus ja jokaisen hyvinvointi on keväästä alkaen ollut päällimmäisenä tarkasteltaessa, miten uusissa olosuhteissa Lappiassa toimimme.

Kevään koronapoikkeusolojen alkaessa maaliskuussa Lappia kuten muutkin ammatillisen koulutuksen toimijat siirtyivät etäopetukseen ja –työhön lähes yhdessä yössä. Siirtymään liittyi paljon käytänteiden kehittämistä ja oppimista sekä kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan Lappian väki onnistui niin koronapandemian hallinnassa kuin etäopetuksessa ja etätyöskentelyssä mainiosti. Kiitos koko oppilaitosyhteisölle venymisestä, uuden kokeilusta ja luovien ratkaisujen keksimisestä haastavassa tilanteessa.

Nyt lappialaiset jalostavat ja kehittävät keväällä koeteltuja toimintamalleja pysyvämpään muottiin. Etä- ja lähiopiskelusta ja –työstä sekä työelämässä oppimisen erilaisista yhdistelmistä syntyy uusi normaali ja turvallisen oppimisen tapa. Kädentaidot ja käytännön tekeminen ovat vahvan ammatillisen osaamisen perusta, siitä pidämme huolen. Työelämässä oppiminen vahvistaa osaamisen kehittymistä ja työelämässä toimimista, ollen välttämätön osa oppimista. Kaikissa opinnoissa on myös mahdollisuuksia etäopiskeluun ja etäopiskellen hankitaan välttämättömiä taitoja ammattiin kehittymisessä, mutta myös yleisesti taitoja, joita digitalisaatio vaatii jokaiselta toimijaltaan. Lappia on nyt hybridimallissa, erilaisia oppimisen tapoja hyödyntäen.

Turvallisuus on jokaisen vastuulla. Käsihygienia, välimatkat, oikea yskiminen ja terveenä osallistuminen ovat teemoja, jotka tulevat säilymään kauan ja joista jokaisen on itsenäisesti huolehdittava.

Lappiassa tapahtuu tänä lukuvuotena jälleen paljon kehittämistoimia. Opiskelun ollessa yksilöllistä, myös työssä tarvitaan mahdollisuuksia yksilöllisiin ratkaisuihin. Lappia otti käyttöön liukuvan työajan elokuun lopussa. Liukuvan työajan käyttöönotolla tuetaan Lappian henkilöstön hyvinvointia ja työaikojen yksilöllistä joustavuutta erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on tasata työn kuormitusta ja antaa mahdollisuus oman työn suunnitteluun.

Uutiskirjeessämme voitte seurata pitkin vuotta osaa tapahtumista ja toimista, joita Lappiassa teemme.

Virpin allekirjoitus.jpg

Lisätietoja: