Lappia ja verkostotoimijat kehittävät yhdessä monialaista uraohjausta

Osaamismatkalla-hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan uraohjauksen verkkovalmennus ja osaamismerkki.

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat jatkuva oppiminen, koulutusalojen ja –asteiden osaamisyhdistelmät sekä kyky nähdä osaaminen osana erilaisia urapolkuja. Tarvitaan yksilöllisiä siirtymiä ja monialaista verkostotyötä.

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamista digitaalisissa palveluissa ja kehittää Ohjaamoiden, nuorisotoimen ja järjestöjen sekä 2. ja 3. asteen koulutuksenjärjestäjien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksena on lisätä ohjaustoimijoiden osaamista opintojen joustavista suoritusmahdollisuuksista sekä kouluttaa ohjaajia osaamisidentiteettiä tukevien ja tulevaisuussuuntautuneiden ohjausmenetelmien hyödyntämiseen.

Hankkeessa tuotetaan monialaisen uraohjauksen verkkovalmennus, jossa perehdytetään osallistujat osaamisidentiteetin rakentumiseen, uraohjaukseen, Opintopolun ja muiden digitaalisten palveluiden käyttöön sekä siirtymien ohjaukseen. Valmennuksen suorittaneille tarjotaan mahdollisuus osoittaa oma osaamisensa suorittamalla osaamismerkki.

Uraohjauksen kehittämisessä on mukana paikallinen verkosto: TE-toimistot, nuorisotoimi, Ohjaamot, järjestöt, vapaa sivistystyö, säätiöt, koulutusorganisaatioiden Opintopolku.fi -palvelun kehittäjät ja käyttäjät sekä perusasteen ja toisen asteen opettajat ja ohjaajat.

Hanke on käynnistynyt 1.8.2020 ja se päättyy 30.4.2022. Päätoteuttajana on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja

ky_logo_vari_uusi.jpg
Projektivastaava Jenni Ranta, puh. 040 773 5889, jenni.ranta(at)lappia.fi
EU+ELY logopalkki 2020.jpg

Lisätietoja: