Lappia mukana Kemi valmistautuu kasvuun ja teollisuuden suurinvestointeihin – kehittämishankkeessa

Metsä Groupin konserniin kuuluva Metsä Fibre suunnittelee Kemin sellutehtaan uudistamista. Biotuotetehtaan uudistamishankkeen toteutuessa Lappia, Kemin kaupunki sekä Digipolis haluavat parantaa kaupungin, koulutusorganisaatioiden sekä paikallisen elinkeinoelämän alueellisia valmiuksia hankkeeseen varautumisessa. 

Kemin kaupunki on käynnistänyt EAKR:n rahoittaman Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri-Lapissa -kehittämishankkeen. Kaupungin kanssa hankeyhteistyössä ja osatoteuttajina ovat mukana kaupunkikonserniin kuuluva elinkeinojen kehitysyhtiö Kemin Digipolis Oy ja Ammattiopisto Lappia.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tukea ja kehittää Meri-Lapin alueen pienten ja keskisuurten yritysten toimintaympäristöä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen läpileikkaavana teemana on ekologisuus ja kestävyys.

- Lappian toteutusosuuden keskeistä sisältöä on selvittää osaavan työvoiman saatavuus- ja koulutustarpeet suurinvestoinnin rakentamisen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tavoitteena on selvittää paikallisten oppilaitosten palvelutarjonta ja kyky reagoida yritysten koulutustarpeisiin. Hankkeen alkuvaiheessa pääpaino on ollut metsäalan koulutusratkaisujen ja mahdollisten muuntokoulutusten räätälöinnissä. Yritystasolla aktivoidaan työnantajia henkilöstön osaamisen johtamiseen, kertoo innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas Lappian toteutusosuuden sisällöistä.

Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) ja valtiolta Lapin liiton kautta hankkeeseen on saatu rahoitusta 320 000 euroa. Hankkeen toteuttajien omarahoitusosuus on yhteensä n. 80 000 euroa. Hanke on alkanut 2019 syksyllä ja jatkuu 31.8.2021 saakka.

Kemi valmistautuu kasvuun, teollisuuden suurinvestoinnit Meri- Lapissa, tiedote 23.4.2020

Lisätietoja


Lappian toteutusosuudesta
Lappia

Jenni Alaoja
projektisuunnittelija
puh. 050 518 9881
jenni.alaoja@lappia.fi

Hankkeen kokonaistoteutuksesta
Kemin kaupunki

Erpo Kiviniemi

projektipäällikkö
puh. 040 537 9051
erpo.kiviniemi@kemi.fi

Kemi kasvuun logopalkki 2020.jpg

Lisätietoja: