Nuoren polku on hänen omansa – ammattilaiset ohjaavat mutkissa ja kuopissa

Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä (ESR) –hanke 2017 - 2020

Ammattilaisten tekemällä yhteistyöllä on parhaimmillaan valtava merkitys siihen, miten nuori löytää suunnan elämälleen. Taustalla sujuvasti pyörivä verkostoyhteistyö ei aina näy ulospäin, mutta sujuvoittaa asiakkaan siirtymiä palveluiden välillä ja mahdollistaa sen, että nuori saa tarvitsemansa tuen sinne missä hän itse on.

Moniammatillisessa ja jopa eri paikkakuntien välillä toimivassa verkostossa työskentelee Länsi-Lapissa osaajia lukemattomilta eri aloilta. Mukana on esimerkiksi työllisyydenhoitoon, koulutukseen, mielenterveyteen ja kuntoutukseen sekä perheiden tukemiseen, sosiaalitoimeen ja erilaisiin taloudellisiin tukiin perehtyneitä ihmisiä.

Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä (ESR) –hankkeessa testattiin ja mallinnettiin toimijoiden välistä yhteistyötä lähes kolmen vuoden ajan. Lopputulokset kuvattiin toiminta- ja ohjausmalliin, joka kiertyy Kemiin ja Tornioon juurtuneiden Ohjaamon ja Tohjaamon ympärille.

Mallin tausta-ajatuksena on aidosti ongelmaan vastaava, oikea-aikainen, oikeaan paikkaan ohjaava, saattaen vaihtaen tehtävä ja nuoren sisäisestä motivaatiosta lähtevä ohjaus. Näin laajassa kokonaisuudessa organisaatioiden yhteistyö on nimenomaan asiakkaan etu.

- Hankkeen nimen mukaisesti keskiössä olivat Ammattiopisto Lappian, seudun työpajojen ja mukana olleen kansanopisto Pohjantähti-opiston yhteistyö. Mallissa halusimme tehdä näkyväksi sen, mikä taustalla niin hienosti toimii, projektipäällikkö Annemari Kallio toteaa.

Hän muistuttaa, että innokkaiden ammattilaisten koko ajan kehittämä yhteistyö on arvo jo itsessään ja siihen on syytä panostaa jatkossakin. Yhteistyö mahdollistaa ammattitiedon ja –taidon kasvamisen työn ohessa ja tarjoaa tukea ja apua haastavissa tilanteissa. Samalla se haastaa eri alojen osaajat katsomaan omaa työtään yhteistyöverkoston näkökulmasta.

Esimerkiksi Kallio nostaa Länsi-Lapin työpajojen ja Ammattiopisto Lappian hankeaikana tiivistyneen yhteistyön. Työpajoilla tehdyt oppimisympäristön tunnistamisraportit, yhteiset koulutukset ja tutustumiskäynnit lisäsivät ammatillisen oppilaitoksen ja työpajojen välistä yhteistyötä.

Tämä taas näkyi suoraan asiakkaiden helpompina siirtymisinä joko koulutukseen tai sen päättyessä muihin tukipalveluihin. Työpajalla koulutuspaikkaa odottaville nuorille saatiin yhdessä luotua mielekästä tekemistä. Ohjausta tai opetusta annettiin myös suoraan työpajalle tilanteessa, jossa oppilaitos ei ollut oikea paikka.

Kallion mukaan hienointa oli nähdä, miten nuoren oma polku nostettiin toiminnan keskiöön.

- Matka kohti työtä tai koulutusta voi olla hyvinkin mutkainen, mutta sen on oltava polku, johon nuori itse sitoutuu. Hankkeemme yhteistyössä näkynyt moniammatillinen verkosto oli kuin urheilujoukkueen huoltotiimi. Kuoppien kohdalla hoidettiin, mutkissa motivoitiin ja yhdessä kirkastettiin päämäärää, Kallio kiittelee.

Länsi-Lapin verkostomaisen toiminta- ja ohjausmallin lisäksi hankkeessa mallinnettiin nuorten polkuja, järjestettiin koulutuksia ja seminaareja, selvitettiin uudenlaisen palvelukokonaisuuden mahdollisuutta ja perustettiin kaksi työpajaa: Ammattiopisto Lappian alueella toiminut seinätön työpaja ja Keminmaan matalan kynnyksen työpaja. Näistä Keminmaan työpaja juurtui kuntaan kunnan omana toimintana.

Toukokuun lopussa päättyneestä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamasta hankkeesta saatuja tuloksia ja pysyviä tuotoksia on koottu Ammattiopisto Lappian sivuille www.lappia.fi/uudetopintopolut. Sivuilta löytyvät myös seutukunnan työpajojen esittelyvideot ja oppimisympäristön tunnistamisraportit, linkki hankkeessa tehtyyn Matikkapeliin ja kaikille avoimet oppimiskentät eli VR-laseilla avautuvat kuvat Lappian oppimisympäristöistä. Hankkeen loppujulkaisu Verkoston voimalla nuoren avuksi sekä toiminta- ja ohjausmalli ovat luettavissa sivustolla.

Lisätietoja

Lappia_sahkopostilogo.png
Hankepalvelut
Annemari Kallio

Projektipäällikkö
Työpajat ja kansanopistot osaksi ammatillista oppimisympäristöä
Puh: +358 40 487 1574

logopalkki 2020.jpg

Lisätietoja: