Lappian yhtymähallituksen päätöksiä 19.5.2020

​Hanketoiminnan painopisteet oman toiminnan, työelämäyhteistyön ja alueen kehityksessä 


Lappian hankesalkun kokonaisarvo on yhteensä noin 3,2 milj. euroa. Vuoden 2020 osuus on noin miljoona euroa. Hankkeiden kustannuksiin eri rahoituslähteistä tulevia tukia on noin 80 %, omarahoitusta on noin 20%.

Vuoden 2020 keskeiset hankkeet liittyvät oppimiseen, opetukseen sekä niiden kehittämiseen, jossa painopisteet ovat digitaalisuuden, lähialuekansainvälisyyden sekä alojen oppimisympäristöjen kehittämisessä. 

Työelämän kehittämisen ja palvelemisen sekä yritysten osaamisen kehittämisen hankkeissa painopisteet on suunnattu työnantajien sekä työntekijöiden yhdistämiseen ja työelämän tarpeiden pohjalta räätälöityyn osaamisen kehittämiseen.

Aluekehityksessä Lappia on ollut vuonna 2020 vahvasti mukana maahanmuuttajien ohjaamisessa, maakunnan suurinvestointeihin liittyvässä kehittämistyössä sekä Lapin veto-pitovoimakokonaisuudessa.

- Tulevissa hankekokonaisuuksissa jatkamme edelleen vahvasti Lappian omia oppimisympäristöjä ja työhyvinvointia tukevaa ja parantavaa kehitystyötä. Yhteistyöverkostojen tulevissa hankkeissa panostetaan kansainvälisyyden edistämiseen ja kiertotalouteen, kertoo innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas.

Lappia aloittaa Tuotekehitystyön tutkintokoulutuksen yhteistyössä MIF Oy:n kanssa  


Lappialla ei ole järjestämislupaa oppisopimuskoulutuksena järjestettävän Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon tutkintokoulutuksen tai tutkintojen järjestämiseen. Lappian Työelämä- ja yrityspalveluyksikön oppisopimuspalvelut hankkii Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon Management Institute of Finland MIF Oy:ltä kaksivuotisella sopimuksella. Arvioitu
opiskelijamäärä on maksimissaan 20 opiskelijaa /vuosi. Koulutusta hankitaan asiakastarpeen perusteella.

- Työnantajilla on liiketoimintaympäristöjen nopeassa muutoksessa kova tarve kehittää tuotteittaan ja prosessejaan. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa tähän työhön vahvan osaamispohjan sekä konkreettisia työkaluja. Koulutuksen kysyntä on kova ja olemme tyytyväisiä, että hyvä yhteistyö MIFin kanssa saa jatkoa, kertoo Tuomo Palokangas.

Lappia käyttää sähkönmyyntisopimuksen optiovuodet


Lappia käyttää nykyiseen sähkönmyyntisopimukseen sisältyvät optiot sekä valtuuttaa valmistelemaan ja allekirjoittamaan optiosopimukset Energia Myynti Suomi Oy:n kanssa vuosille 2022 ja 2023. Sähkön termiinikauppaa on tehty yli 10 vuoden ajan.Lisätietoja: