Oppisopimuskoulutuksella rekrytointi helpottaa sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaa

​Vuoden 2018 ammatillisen koulutuksen uudistus sekä hyvä taloudellinen suhdanne ovat vauhdittaneet oppisopimuskoulutuksen vahvaan kasvuun. Lainsäädäntö mahdollistaa joustavat oppisopimuskoulutuksen toteutukset. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ikääntyminen, eläköityminen ja näistä johtuva työvoimapula ovat saaneet työnantajat hyödyntämään oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet uuden henkilöstön rekrytoinnissa.

- Oppisopimuskoulutusta voi hyödyntää rekrytoinnissa. Oppisopimuskoulutuksen suosio näkyy vahvana muun muassa sosiaali- ja terveysalalla, kertoo asiakkuusvastaava Maija Hakala.

Lappian oppisopimuspalvelut tukee ja palvelee työelämää rekrytoinnissa, koulutustarpeiden kartoittamisessa ja työpaikkaohjaajien kouluttamisessa.

Pellon kunnan hoivapalvelut rekrytoi lähihoitajia oppisopimuksella


Pellon kunnan hoivapalveluiden esimies Anne Ikonen vahvistaa, että koko Suomessa kasvava ikääntyvien määrä ja vastaavasti sosiaali- ja terveysalan henkilöstön ikärakenne ovat tosiasioita myös Pellon kunnassa. Kunta tuottaa kaikki hoivapalvelut Pellon asukkaille.

- Meillä on kotihoidossa noin 150 asiakasta ja lähes 60 palvelusasumispaikkaa. Kotihoidon palveluiden kysyntä kasvaa edelleen tulevaisuudessa, kun asiakkaiden hoidettavuus kotioloissa lisääntyy. Tarvitsemme jatkuvasti lähihoitajia. Tällä hetkellä meillä on kahdeksan oppisopimuksella opiskelevaa lähihoitajaopiskelijaa. Heistä osa opiskelee Lappian Kemin ja osa Muonion toimipisteessä. He ovat kotoisin täältä Jokivarresta, mikä on meille myös tärkeää, että saamme paikallisesti sitoutunutta henkilöstöä. Pääosin meille rekrytoidut ja työllistyvät lähihoitajat ovat Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen sekä Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisaloilta.

Oppisopimuskoulutuksen prosessi toimii hyvin Pellon hoivapalveluissa. Anne Ikonen kertoo, että kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtaiset työpaikkaohjaajat ja lisäksi koko työyhteisö ohjaa opiskelijoita. Osa työpaikkaohjaajista on käynyt koulutuksen oppilaitoksissa ja osan sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat perehdyttäneet työyksiköissä. 

Ikonen Anne_Pello opso_lähihoitajat uutiskuva muokattu.jpg

- Työelämässä oppiminen toimii hyvin. Yhteistyö osaamisalojen opettajien kanssa on joustavaa ja vuoropuhelu toimii. Opiskelijat saavat tarvittavan osaamisen työpaikalla ja vastaavasti he tuovat myös alan tuoreinta tietoa alan osaamisesta ja opetuksesta. Oppisopimuskoulutus on todella joustava rekrytointitapa. Kaikki opiskelijat ovat valmistuneet, osa jopa etuajassa ja monet ovat saaneet meiltä vakituisen työpaikan. Nykyisin käytämme myös kesäoppisopimusta loma-aikana, lisää Ikonen.

Työelämässä oppiminen kiinnostaa opiskelijoita


Pellolainen Heidi Kauppinen on aloittanut lähihoitajan opinnot Ammattiopisto Lappian Muonion toimipaikassa viime syksynä. Hän on ns. alanvaihtaja ja on työskennellyt aiemmin kaupan alalla.

Kauppinen Heidi_Pello_opso_opiskelija uutiskuva muokattu.jpg

- Vanhustyön on minulle sydämenasia ja tuttua, koska äitini on mummoni omaishoitaja. Suuntautumisvaihtoehdon valinta Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalalle oli helppo päättää. Täällä hoivapalveluissa on tosi hyvä ilmapiiri kaikissa työyksiköissä. Kaikki ovat ottaneet opiskelijat hyvin vastaan ja ottavat mukaan työtehtäviin, joita sitten tehdään yhdessä. Kun tekee töitä eri henkilöiden kanssa, oppii monia eri tapoja tehdä asioita ja tekemällä oppien löytää myös sen omimman tavan tehdä eri tehtäviä. Minä haluaisin suorittaa näytöt hoivapalveluiden eri yksiköissä, jolloin osaaminen olisi mahdollisimman laaja-alaista.

Oppisopimuskoulutus on joustava tapa rekrytoida


Ylitornion kunnassa on kotihoidon asiakkaita noin 150 ja palveluyksiköissä hieman yli 40. Tavoitteena on tukea ja edistää ikääntyvien ylitorniolaisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä omassa kodissaan. Asumispalveluja järjestetään niille, jotka eivät selviydy kotihoidossa. Ylitorniolla on myös yksityisiä palvelutuottajia. Vanhus- ja hoitotyön johtaja Maarit Lahtela ja vastaava sairaanhoitaja Anne Pulkkinen ovat myös tyytyväisiä henkilöstön kouluttamiseen ja rekrytointiin oppisopimuksella. 

Lahtela M_Pulkkinen A_Ylitornio opso_esimiehet uutiskuva muokattu.jpg

- Myös meillä Ylitorniolla on kasvava ikääntyvien ylitorniolaisten kotihoidon ja asumispalvelujen tarve. Niinpä meillä on avoinna sekä vakituisia paikkoja että sijaisuuksia lähihoitajien tehtäviin. Oppisopimuskoulutus vastaa meidän tarpeitamme ja on meille joustavampi tapa rekrytoida henkilöstöä kuin avoin haku, joka vaatii muun muassa rahoituksen suunnittelua. Toki oppisopimuskoulutus vaatii meiltä resursseja ohjaamiseen. On tärkeää, että oppilaitoksessa vahvistetaan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja käydään läpi muun muassa etiikkaa ja työelämätaitoja ihan työajoista lähtien, johtaja Maarit Lahtela korostaa. 

Ylitornion vanhuspalveluissakin opiskelijoiden ohjaukseen osallistuu koko työyhteisö. Sekä Lahtela että Pulkkinen pitävät tärkeänä, että opiskelijaa tuetaan työssä oppimisessa ja kerrotaan miksi tehdään mitäkin. Joustava vuoropuhelu, yhteys ja yhteistyö oppilaitokseen ja ohjaavaan opettajaan on tärkeää, että työelämässä oppimisen jaksoista on hyötyä sekä opiskelijalle että työyhteisölle.  

Lähihoitaja Outi Rautio on opiskelija Mia Haatajan työpaikkaohjaaja. He vahvistavat oppimisen sujuvan arjen työtehtävissä, kun koko työyhteisö ohjaa opiskelijaa. Työelämässä oppiminen edellyttää kiinnostusta ja aktiivisuutta sekä keskustelua siitä, mitä tietoa ja ohjausta tarvitaan oppimisen varmistamiseksi. 

Rautio O_Haataja M Ylitornio työpari uutiskuva valmis.jpg

Lisätietoja

Lappia_cmyk.png
Oppisopimuspalvelut

Mirja Anttila
Asiakkuuspäällikkö
puh. 040 574 8351
Sosiaali- ja terveysala, johtamis- ja yrittäjyys-koulutukset, yritysinfot

Maija Hakala
Asiakkuusvastaava
puh. 040 513 5296
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-, luonnontieteet, puhtaus- ja kiinteistö-, liiketoiminta-, prosessiteollisuus-, koneasennus- ja kunnossapito- sekä tuotantotekniikan alat ja yrittäjyys


Lisätietoja: