Lappilaiset oppilaitokset kehittävät koulutusvientiosaamista

KOLA - Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankeaika on 1.1.2020 - 31.12.2021

​Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU sekä Peräpohjolan Opisto lähtevät yhdessä kehittämään alueen koulutusvientiosaamista.

KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeen tavoitteena on lisätä Lapin alueella koulutusvientiin tarvittavaa erityisosaamista, verkostoida alueen oppilaitoksia koulutusvientiä tekevien yritysten kanssa ja keskenään sekä kehittää yhteinen toimintamalli koulutusviennin toteuttamiseksi oppilaitos- ja yritysyhteistyönä. Näin vahvistetaan Lapin valmiuksia toimia koulutusvientimarkkinoilla.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen päätoimenpiteeseen


Selvitystyö

Kartoitetaan koulutusviennin tekemisen reunaehdot, osatoteuttajien olemassa olevat käytännöt, osaaminen ja osaamistarpeet kv-koulutusviennissä sekä selvitetään johdon tahtotilat/näkemykset organisaatioiden kv-koulutusviennin kehittämistavoitteista.

Hanke kerää kevään 2020 aikana tietoa oppilaitosten henkilöstön koulutusvientiin liittyvistä koulutus- ja osaamistarpeista sekä olemassa olevasta osaamisesta. Kartoitusta tehdään haastattelujen ja kyselyjen kautta - mikäli haluat osallistua, ole yhteydessä hankehenkilöstöön!

Osaamisen kehittäminen

Kehitetään lappilaisten koulutusorganisaatioiden sekä koulutusvientiä tekevien tai siitä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kv-koulutusvientiin liittyvää osaamista sekä verkostoidaan toimijoita.

Syksyllä 2020 ja keväällä 2021 hanke tarjoaa lappilaisille koulutusvientitoimijoille koulutuksia ja työpajoja, joiden kautta on mahdollista kehittää osaamistaan esimerkiksi koulutusvientiin liittyvissä sopimus- ja verotusasioissa, kulttuurien tuntemuksessa, myynnissä ja markkinoinnissa sekä osaamisen ja palveluiden tuotteistamisessa.

Toimintamallin rakentaminen

Hanketoimijat rakentavat Lapin alueen kansainvälisen koulutusviennin toimintamallin.

Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin yliopisto. Lapin ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia/Ammattiopisto Lappia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/Lapin koulutuskeskus REDU sekä Peräpohjolan Opisto toimivat hankkeessa osatoteuttajina.

Hankeaika on 1.1.2020 - 31.12.2021. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisrahoitus on 418 650 euroa. Lappian osuus on 79 560 euroa, josta omarahoitusosuus 15 912 euroa.

Lisätietoja Lappian toteutuksesta
Nina Mäki
projektipäällikkö
Lappia
Hankepalvelut
puh. 040 596 9683
nina.maki(at)lappia.fi

Lisätietoja hankekokonaisuudesta
Niina Alapuranen
koulutuspäällikkö, projektipäällikkö
Lapin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut
puh. 040 515 6544
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi

KOLA - Koulutusvientiosaamista Lappiin hankkeen nettisivu

Kola_hanketoimijat_logokuva uusin.jpg

Lisätietoja: