Lappian Muonion toimipaikkapäällikkö Simo Sova – Tunturi-Lapissa on valtavasti potentiaalia!

Sova korostaa, että oppilaitos saa ideoita, elää, kehittyy ja menestyy ympäröivän yhteisön ja työelämän yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

​Simo Sova kertoo, että hänellä on peruslappilaisen harrastukset, eli metsästys ja kalastus sekä kohtuudella hiihtoa ja laskettelua.

​Ammattiopisto Lappian Muonion toimipaikkapäällikön tehtäviä on hoitanut lukuvuoden alusta lähtien sallalaislähtöinen Simo Sova. Hänellä on laaja-alainen tekniikan alan koulutus sähkövoima- ja tietotekniikan osaamisaloilta ja insinöörin (ylempi AMK) tutkinto teknologiaosaamisen johtamisesta Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Hän on toiminut monipuolisissa opetus- ja esimiestehtävissä tehtävissä muun muassa Koulutuskeskus Redussa ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Sova toteaa aloittaneensa syksyllä työt innokkaasti ja oman näkemyksensä mukaan ehkä liiankin innokkaasti.

- Minulla on kova halu ideoida uusia asioita Muonion koulutustarjontaan, jossa edelläkävijyys ja alueen ja työelämän erityispiirteiden hyödyntäminen jalostuisivat tulevaisuudessakin Tunturi-Lapin omiksi, kiinnostaviksi, mutta myös järkeviksi koulutustuotteiksi ja –palveluiksi. Lappian Muonion toimipaikan vahvuus menestykseen on ehdottomasti sitoutunut, ammattitaitoinen henkilöstö, joka tekee työtään suurella sydämellä, joustavasti ja opiskelijoiden parasta ajatellen. Meillä on hyvä ilmapiiri myös opiskelijapalautteiden mukaan. Opiskelijat, jotka asuvat asuntolassa viihtyvät ja ympäristö on turvallinen.

Toimipaikkapäällikkö Sova korostaa, että oppilaitos saa ideoita, elää, kehittyy ja menestyy ympäröivän yhteisön ja työelämän yhteistyöstä ja hyvinvoinnista.

- Tunturi-Lapissa luonto ja sen antamat mahdollisuudet luovat vahvan pohjan matkailuelinkeinon ja –palvelujen kehittämiselle. Toisaalta, että yhteisö voi hyvin, tarvitaan väestön ikääntyessä osaajia kuntien sosiaali- ja terveysalojen palveluihin. Meillä Lappiassa on hyviä kumppanuuksia ja potentiaalia vastata työelämän haasteisiin ja koulutamme osaajia myös tekniikan aloille auto-, rakennus- sekä sähkö- ja automaatioalojen tarpeisiin.

Muonion toimipaikan kuulumisista Sova kertoo esimerkiksi positiivisesta kehityksestä oppisopimusten määrissä. Tämä näkyy varsinkin lähihoitajien koulutuksissa, jotka toteutetaan monimuotokoulutuksena. Sova vertaa Lappian monimuotototeutustapaa hyvin toimivaan, laadukkaaseen sveitsiläiseen kelloon.

- Koulutamme lähihoitajia oppisopimuksella Tunturi-Lapin ja muiden lähikuntien tarpeisiin. Monimuotokoulutus on opiskelua työn ohessa ja sopeutuu työpaikan sekä työssäkävijän aikatauluihin. Opinnoissa vuorottelevat itsenäinen opiskelu ja oppilaitoksessa järjestettävä lähiopetus. Opiskelijan työpaikka on oppimisympäristö, jonka työtehtäviä hyödynnetään osana opintoja. Konsepti on niin hyvä, että tavoitteenamme on soveltaa ja kehittää sitä myös matkailualan koulutukseen.

Simo Sova asuu Muoniossa ja kulkee perheen luo Rovaniemelle viikonloppuisin. Perheen kolme lasta ovat aikuisia, osa opiskelee ja osa on työelämässä. Sova kuvailee, että hänellä on peruslappilaisen harrastukset, eli metsästys ja kalastus sekä kohtuudella hiihtoa ja laskettelua.

- Harrastukseksi voi laskea myös kiinnostuksen elinikäiseen oppimiseen. Nyt opiskelen sähkövoimatekniikan ylempää AMK-tutkintoa Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja: