AMKEn toimitusjohtaja Lamppu ja hallituksen puheenjohtaja Kallonen Lappiassa

Lappia toimii aktiivisesti ammatillisen koulutuksen edunvalvonnassa.

​Lappian Sanna Laihinen, AMKEn Veli-Matti Lamppu ja Kari Kallonen sekä Lappian Antti Päivärinta ja Virpi Lilja keskustelivat vierailulla ammatillisen koulutuksen edunvalvonnasta.

​AMKEn (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry) toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu ja hallituksen puheenjohtaja teollisuusneuvos Kari Kallonen vierailivat Lappiassa 5. – 6.2.2020. Veli-Matti Lamppu aloitti AMKEn toimitusjohtajana 1.9.2018. Aiemmin hän toimi Suomen Yrittäjissä koulutusasioista vastaavana johtajana. Kari Kallonen valittiin AMKEn hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020 – 2022. Hänellä on monipuolinen kokemus yritystoiminnasta ja yhteiskunnallisista luottamustehtävistä.

AMKE on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvoja, jonka toiminnan keskiössä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Yhdistykseen kuuluu 84 jäsentä, jotka ovat kunnallisia ja yksityisiä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Koulutuskuntayhtymä Lappia on AMKEn jäsen.

Lappian vierailuohjelmaan kuului käynti Kemin LumiLinnassa, jossa Lappian opiskelijat suorittavat työelämässä oppimisen jaksoja (TEO). Torniossa yritysvierailulla Tapojärvi Oy:ssä yrityksen edustajina olivat projektipäällikkö Tuomas Pussila ja tiedottaja Tiina Nousiainen. He kertoivat yrityksen toiminnasta ja yhteistyöstä Lappian kanssa. Kuntayhtymän johtaja/rehtori Virpi Lilja, talousjohtaja Juha Kallo ja osaamispalvelujohtajat Sanna Laihinen ja Antti Päivärinta esittelevät vieraille Lappian strategiaa ja ajankohtaisia asioita.

AMKE Lamppu_Kallonen_Pukema uutiskuva 2.jpg
Tornion kampuksella kouluttaja Ilkka Pukema esitteli vieraille kaivosalan rikastamon oppimisympäristön.

AMKE kuulee ja edistää jäsenten esittämiä ammatillisen koulutuksen tarpeita ja näkemyksiä


Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu totesi, että oli tärkeää nähdä miten Lappia toteuttaa työ- ja elinkeinoelämän osaamis- ja koulutustarpeita ”pohjoinen ulottuvuus ja tarpeet huomioiden” laajalla maantieteellisellä alueella.
- Erityisesti kiinnitti huomiota Lappian toimintatavoissa johtamisjärjestelmä, jossa kullakin sektorijohtajalla on myös koko Lappia kehittämiseen liittyvä läpileikkaava tehtävä. Koulutuskuntayhtymässä on vahva taloudellinen ja toiminnallinen ennakointi, jonka avulla on pystytty esimerkiksi minimoimaan taloudellisten leikkausten vaikutuksia.

Kari Kallonen korosti vierailun annista, että AMKEn toiminnassa on tärkeää ymmärtää näin ison ja harvaan asutun alueen koulutustarjontaa, toimintaa ja kykyä.
- Lappian johto ja johtaminen olivat kaikkea muuta kuin ”virkamiesvetoista” tärkeilyä. Hämmästyin erittäin syvästä asioiden tietämyksestä sekä yritysmaailman tehokkuudesta ja positiivisesta asenteesta. Johto oli erittäin hyvin perillä tunnusluvuista ja koulun reaaliaikaisesta tilanteesta. Syntyi selkeä ja vankkumaton käsitys, kuinka hyvin Lappia hoitaa tehtäväänsä. Lisäksi inhimillisyys ja maanläheinen kohtaaminen niin meitä kuin selvästi henkilökuntaa ja opiskelijoita kohtaan näkyi ja tuntui joka asiassa. Olen aivan varma, että Lappissa on erittäin hienoa ja tuloksekasta opiskella tällaisen johtamisen ja henkilökunnan ansiosta.

Veli-Matti Lamppu ja Kari Kallonen huomioivat tyytyväisinä yritysvierailuilla LumiLinnassa ja Tapojärvi Oyssä, että Lappian yhteistyö ja kumppanuudet työelämän kanssa perustuvat selkeästi yritysten moninaisiin työvoima- ja kehittämistarpeisiin. Yhteistyö on selvästi molempia osapuolia hyödyttävää myös strategisella tasolla. Lisäksi työelämän kumppaneilla ja Lappialla on halu edelleen kehittää ja syventää yhteistyötä.

Sekä Lamppu että Kallonen totesivat, että AMKE on jäseniä varten. AMKEn tehtävänä on kuunnella jäsenorganisaatioiden tarpeita, näkemyksiä aivan pieniäkin sekä viedä niitä eteenpäin yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. Lappian koko ja merkitys asettaa huomattavan painoarvon näille näkemyksille.
- Lappia näyttäytyy AMKEn toiminnassa aktiivisten edustajiensa kautta. Erityisesti koulutuskuntayhtymän johtaja/rehtori valtakunnallisena koulutuksen järjestäjien laadun kehittäjänä ja talousjohtaja liiketoimintaverkostossa. Tärkeää on tuoda esiin Lappian vahvuutta kiertotalouden osaajana ja erityisesti kaivosteollisuudessa, kuvasi toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu Lappian vaikuttavuutta AMKEn toiminnassa.
- Toivomme mutkatonta keskustelua ja näkemyksiä sekä mielipiteenvaihtoa, kuten tällä vierailullakin oli. Lisäksi toivomme, että saamme kertoa esimerkein tekemisiänne ja saavutuksianne. Suomi tarvitsee ammatillista koulutusta ja ammatillinen koulutus tarvitsee rahaa, painotti Kari Kallonen.

Lisätietoja: