Robotiikka kielen opetuksessa kiinnostaa myös kansainvälisesti

​Liubov Pokka on harjoitellut ohjatusti ammattisanastoa kouluttaja Ellinoora Köpmanin ja Välkky-robotin kanssa.

​Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeen keskiössä on maahanmuuttajien suomen kielen oppimisen tukeminen. Työpaikalla tapahtuvan kielen oppimisen tukena on suomen kielen kouluttajan lisäksi humanoidirobotti ja siihen liittyvä palvelu, joka sisältää yli 20 interaktiivista opetustuokiota eri ammattialoille. Näiden lisäksi on kehitetty eri työpaikkojen ja hankkeen asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä opetustuokioita. Opetuskokonaisuudet sisältävät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robotiikalla toteutetun opetusmateriaalin kehittäminen ja räätälöinti edellyttää hyvää yhteistyötä ohjelmointiasiantuntijan, suomen kielen kouluttajan ja työpaikkaohjaajan välillä.

Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeesta on tiedotettu ja viestitty vahvasti muun muassa some-viestinnässä robotiikalla saavutetuista tuloksista kielen opetuksessa.

Lappian hanketoimijat kansainväliseen kielitieteen symposiumiin


- Robotiikan hyödyntäminen kielen opetuksessa työpaikoilla on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Suomalaisia toimijoita on mukana järjestämässä soveltavan kielitieteen kansainvälistä AILA2020 –symposiumia, joka järjestetään Alankomaissa 9. - 14.8.2020. Meidät on pyydetty puhumaan Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa kehitetystä robotiikan hyödyntämisestä kielen opiskelussa työpaikoilla. Aiheenamme on robottiin kehitetyt ja ohjelmoidut opetustuokiot ja niistä saadut tulokset maahanmuuttajien suomen kielen oppimisessa työpaikoilla - Nao-robot assists immigrants to learn and develop their Finnish language with tailor-made Lessons at their workplaces, kertovat projektipäällikkö Susanna Kouri ja kouluttaja Ellinoora Köpman kansainvälisestä kiinnostuksesta.

Robotiikan kehittäminen ja hyödyntäminen ammatillisen koulutuksen suomen kielen opetuksessa työpaikoilla kiinnostaa myös kotimaisia korkeakouluja.

Oma polku maahanmuuttajalle –hanke jatkaa vahvaa työelämäyhteistyötä - Välkky opettaa suomea leipomossa


Leipomotyöympäristöön on laadittu useita erilaisia suomen kielen sisältöjä ja sanastoharjoituksia. Keminmaalainen Liubov Pokka on työkokeilussa kahvila-konditoria Pulla-Jussin leipomossa. Liubov tuli Suomeen viisi vuotta sitten ja on opiskellut kotoutumiskoulutuksissa sekä työskennellyt erilaisissa palvelualan tehtävissä. Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeen asiakkuuden alussa hänelle haluttiin löytää toiveita ja tavoitteita vastaava työkokeilupaikka. Leipomo-konditoria on luonteva työkokeilupaikka, koska Liubov Pokalla on Venäjällä suoritettu elintarvikealan korkeakoulututkinto.

- Työkokeilupaikan etsimisen ja kielituen lisäksi olen saanut hankkeen kautta työvaatteet ja -kengät sekä oppikirjoja suomen opiskelun tueksi. Ne maksavat tosi paljon ja olen niistä hyvin kiitollinen. Lisäksi olen saanut tärkeää tietoa eri opiskelumahdollisuuksista Suomessa. Haluan oppia suomen kielen ja opiskella leipomoalaa lisää. Minulle on selvitetty, mitä tutkinnon osia voi suorittaa leipomossa. Toivon, että pääsen töihin. Täällä leipomossa on mukava työskennellä. Minä kysyn kaikista asioista ja kaikki auttavat ja opastavat. Puhumme täällä suomea koko ajan.

Yrittäjä Jussi Niemenmaa on tyytyväinen Liubovin työkokeiluun ja haluun oppia.

- Liubov pyörähtää selän taakse seuraamaan tarkasti kaikkia työvaiheita ja tulee kysymään ja kirjoittaa muistiinpanoja sekä toteaa monesti, että kokeilen tätä kotona, kuvailee Jussi Niemenmaa oppimistapahtumaa Liubovin kanssa.

Ljubov P_Pulla Jussi 10.2. uutiskuva.jpg

Leipomon työntekijät ovat tukeneet Liubovin oppimista työpaikalla ja hän puolestaan on auttanut työelämässä oppimisen jaksolla (TEO-jaksolla) olevaa toista maahanmuuttajaopiskelijaa.

- Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää kavericoach-toimintaa työpaikalla. Kavericoah on tukihenkilö, joka auttaa maahanmuuttajan sopeutumista työyhteisöön. Täällä Pulla-Jussin leipomossa kavericoach toimii leipomon arjessa luontevasti, kertoo projektipäällikkö Susanna Kouri.

Kouluttaja Ellinoora Köpman kiittää yrittäjä Jussi Niemenmaata ennakkoluulottomuudesta ja mahdollisuudesta toteuttaa robottiavusteista maahanmuuttajien suomen kielen opetusta työpaikalla.

- Olemme yhdessä yrittäjän ja Liubovin kanssa suunnitelleet, millaista tukea hän tarvitsee suomen kielen vahvistamiseen. Olen käynyt sovitun aikataulun mukaisesti leipomossa ohjaamassa kielen oppimista. Aluksi opiskelimme elintarvikesanastoa kuvasanastojen avulla. Sen jälkeen Liubov on harjoitellut ohjatusti ammattisanastoa Välkky-robotin kanssa. Käyttämämme monipuoliset leipomoalan sisällöt on kehitetty Liubovin ja työpaikan tarpeita vastaaviksi. Erityistä huomiota on kiinnitetty suullisen kielitaidon ja ääntämisen vahvistamiseen, kertoo Ellinoora Köpman.

Yrittäjä Jussi Niemenmaa sanoo, että ohjatut opetustuokiot ovat vahvistaneet Liubovin leipomon arjessa työn ohessa oppimaa kieltä.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Susanna Kouri, puh. 040 510 4137,
susanna.kouri(at)lappia.fi

Logopalkki intra_nettiuutisiin_uusin.jpg

Lisätietoja: