Lappia, Pello ja Ylitornio yhteistyössä Kuntaliiton Koulutus palveluna -verkostoprojektissa

- Toisen asteen kulutus Tornionjokivarren kunnissa.

​Koulutus palveluna – Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projekti (KOPA) on kaksivuotinen. Tavoitteena on kuntien, koulutuksen järjestäjien ja koulutusmuotojen yhteistyössä löytää uudenlaisia, toimivia ratkaisuja koulutuksen saatavuuden, saavutettavuuden ja laadun varmistamiseen eri puolilla maata.

Kuntaliiton valtakunnallinen verkostoprojekti vuosina 2020 – 2021 toteutetaan alueellisina pilotti-/yhteistyöalueina. Lappian koordinoimassa pilotissa alueessa ovat mukana Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Ylitornion yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö.

- Lappian koordinoimassa Tornionjokivarren kuntien, Pellon ja Ylitornion, pilotissa erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret peruskoulun päättäneet. Ikäluokat ovat pieniä, jolloin toisen asteen koulutuksen järjestäminen taloudellisesti on haasteellista. Kehittämistyön painopisteenä on selvittää yhteistyömahdollisuuksia, että kuntien alueella voisi opiskella sekä lukiossa että ammatillisessa koulutuksessa. Mikäli toimiva malli löydetään, tavoitteena on, että myös kaikki muut opiskelijat voivat hyödyntää kehitettyä mallia, kertoo alueellisena vastuuhenkilönä toimiva Lappian innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas.

Verkostoprojektin kehittämispiloteissa mukana olevilla alueellisilla kunnista ja koulutuksen järjestäjistä koostuvia toimijaryhmillä on tarve ja valmius projektin tavoitteiden mukaiseen kehittämiseen. Projektissa etsitään erilaisia, monia koulutusmuotoja sisältäviä tai kuntarajat ylittäviä toimintamalleja. Tarkastelussa on mukana myös työelämän osaamistarpeisiin vastaaminen eri alueilla.

Valtakunnallinen KOPA-verkostoprojektin aloitusseminaari pidetään tiistaina 11.2.2020 Kuntatalolla Helsingissä.

Kuntaliitto toteuttaa verkostoprojektin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Lisätietoja

Innovaatiojohtaja Tuomo Palokangas, Lappia, puh. 050 359 8406
Kunnanjohtaja Eero Ylitalo, Pellon kunta, puh. 040 631 7001
Kunnanjohtaja Tapani Melaluoto, Ylitornion kunta, puh. 0400 692 890
Rehtori Sari Lantto, Ylitornion yhteiskoulun lukio, puh. 040 725 9285

 

kopa logopalkki.jpg

Lisätietoja: