Lappian Energiatiimi palkitsi parhaat energiansäästöehdotukset

​Tilapalvelupäällikkö Tomi Saapunki luovutti palkinnot Liisa Myllärille ja Erika Koivistolle.

​Energiatiimi toimii aktiivisesti ja on kokoontunut suunnitelmien mukaisesti kaksi kertaa tämän vuoden aikana. Edellinen kokoontuminen oli 28.11.2019. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Energiansäästöviikolla henkilöstöltä ja opiskelijoilta tulleita energiansäästöehdotuksia. Tiimi päätti palkita sekä henkilöstöltä että opiskelijoilta tulleet parhaat säästöehdotukset.

Paras henkilöstöltä tullut ehdotus oli Liisa Myllärin ”Liiketunnistimet pukuhuoneisiin ja WC sekä yms. vastaaviin tiloihin kaikkiin Lappian kiinteistöihin”. Näin saadaan turha valojen palaminen em. tiloissa loppumaan.
Paras opiskelijaehdotus oli Erika Koiviston ehdotus ”Energiafaktoja ja vinkkejä asuntoloihin”, jossa asuntolan tiloihin tehdään infotauluja energian ja veden kulutuksesta sekä annetaan säästövinkkejä. Samaan infotauluun lisätään myös QR-koodi energiasäästövinkkien keruulomakkeeseen.

Palkitut Liisa Mylläri ja Erika Koivisto saivat palkinnoksi aurinkokennolla varustetun varavirtalähteen (Power Bank), joilla voi ladata vaikka puhelinta ja lisäksi Lappia-tuotteet.

Energiatiimissä todettiin, että muutkin toimenpide-ehdotukset olivat hyviä ja otetaan mukaan toimintasuunnitelmaan. Tiimissä käytiin läpi tämän vuoden aikana toteutettuja energiansäästötoimeniteitä ja niillä saavutettuja säästöjä. Merkittävimpiä säästöjä saavutettiin Lappiasalin valaistuksen muuttamisella LED valaistukselle. Salin valaistuksen energiankulutus pieneni noin 85 %. Rakennus- ja metalliosastojen vesikaton saneerauksen yhteydessä parannettiin yläpohjan lämmöneristystä, jolla saavutettiin saneeratulla alueella 6,4 %:n pudotus lämmitysenergian kulutuksessa.

Lisätietoja:
Saapunki Tomi