Vuoden 2019 lappialainen, lehtori Pertti Kvist korostaa yhteistyön merkitystä työelämässä

​Koulutuskuntayhtymä Lappiassa vuoden 2019 lappialaiseksi on valittu sähkö- ja automaatioalan lehtori Pertti Kvist. Hän opettaa nuoria Kemin toimipisteessä. Kvist on valmistunut Kemin ammattikoulusta ja sen jälkeen suorittanut ammattikorkeakoulussa insinöörin tutkinnon automaatiotekniikassa sekä ylemmän AMK tutkinnon teknologiaosaamisen johtamisessa. Pertti Kvistillä on tällä hetkellä lääketieteen tekniikan opinnot loppusuoralla Oulun yliopistossa.

Pertti Kvist aloitti työuransa telealalla ja työskenteli sen jälkeen muun muassa Kemin Energialaitoksella. Hänellä on monipuolista osaamista teollisuudesta paikalliselta Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta. Vuoden lappialaisen perusteluissa korostettiin Pertti Kvistin hyviä suhteita ja yhteistyötä työelämän asiakkuuksien hoidossa.

- Aloitin opetustehtävissä 2000-luvun alussa, kun tehtaan vuorotyö ei minulle passannut. Pirilän Vesa houkutteli oppilaitokseen töihin. Opetustyön rikkaus on, että saa olla tekemisissä erilaisten opiskelijoiden kanssa. Kun tulin tänne töihin, ilmapiiri oli tosi hyvä ja se vaikutti osaltaan tänne jäämiseen, kertoo Pertti Kvist alanvaihdostaan teollisuudesta opetustehtäviin.

Palkitsemisperusteissa Pertti Kvistin toimintaaopiskelijoiden ohjaajana ja opettajana kuvattiin esimerkilliseksi. Hän ottaa työnsä tosissaan, antaa palautetta kehittävästi ja rohkeasti sekä asioi kaikkien henkilöstömme jäsenten kanssa siten, että toiselle osapuolelle jää hyvä mieli.

Ammatillisen koulutuksen reformi on tuonut merkittäviä muutoksia sekä opiskelijoiden että opettajien rooliin.

- Opiskelijoiden harjoittelut ja työelämäjaksot ovat lisääntyneet. Tästä johtuen myös opettajien työnkuva on muuttunut niin, että he toimivat opiskelijan ja työpaikan välisinä yhdyshenkilöinä. Työelämässä oppiminen on lisääntynyt tässä noin kolmen vuoden sisällä. Tämä talousalue, missä minä olen kulkenut eri tehtailla, on rikkaus. Yrityksissä pääsee tapaamaan erilaisia ihmisiä ja luomaan yhteistyöverkostoja.

Tulevaisuuden haasteeksi sähkö- ja automaatioalan lehtori Pertti Kvist näkee resurssien pienenemisen oppilaitoksissa. Tämä tuottaa myös asiana haasteita opiskelijan ohjaamisen ja työpaikkojen välillä.

- Vaikka joka paikasta karsitaan resursseja, pitäisi yhteistyön silti sujua. Kaikkien pitäisi myös ymmärtää, että yhteistyö on kaikille osapuolille tärkeää. Opiskelijat – opettajat – työpaikat – opettajat – opiskelijat, tämän kiertoradan tulisi sujua.

Pertti Kvist sanoo olevansa vähintäänkin hämillään Vuoden lappialainen –valinnasta.

- Arjessa tällaista ei odota, että joku noteeraa työn tekemisen. Se pistää hiljaiseksi, että yksilö nostetaan näin esille. Minusta sillä, että pystyy keskustelemaan ja tulee kaikkien kanssa toimeen, pääsee jo kovasti eteenpäin. On avoin ja rehellinen. Se kantaa hedelmää!

Lisätietoja: