Lappian yhtymähallituksen kokouspäätöksiä 19.11.2019

​Lappia osallistuu monialaiseen hanketoimintaan


Koulutuskuntayhtymä Lappian hankesalkun kokonaisarvo on yhteensä noin 3,7 milj. euroa. Vuoden 2019 osuus salkusta on noin 1,2 milj. euroa. Hankkeiden kokonaiskustannuksista eri rahoituslähteistä tulevia tukia on noin 83 % ja Lappian omarahoitusosuus on noin 17%.

Lappian hankkeet liittyvät oppimiseen, opetukseen sekä niiden kehittämiseen. Vuonna 2019 hanketoiminnan painopiste on ollut uudistuneen ammatillisen koulutuksen mukaisessa kehittämisessä yli alarajojen.

Vuoden 2020 painopiste on digitaalisuudessa opintojen eri vaiheissa, lähialuekansainvälisyydessä sekä alakohtaisessa kehittämisessä. Työelämän ja yritysten kanssa tehtävän hankeyhteistyön keskiössä ovat palvelujen ja osaamisen kehittäminen sekä tarvittavan osaamisen nostaminen räätälöidysti.

Uusia hankkeita haetaan parhaillaan oppimisympäristöjen kehittämisen, työhyvinvoinnin, kansainvälisyyden edistämisen, suurinvestointeihin ja kiertotalouteen liittyvissä teemoissa.

Asiakkuusvastaava Petri Partanen siirtyy Lappian autoalan opettajaksi


Asiakkuusvastaava Petri Partanen Lappian oppisopimuspalveluista on nimitetty autoalan päätoimisen tuntiopettajan tehtävään 25.11.2019 alkaen toistaiseksi. Hänellä on vaadittu pätevyys tehtävään.

Projektipäällikkö Susanna Kouri jatkaa Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeessa


Oma polku maahanmuuttajalle –hankeaikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun. Yhtymähallitus hyväksyi projektipäällikkö Susanna Kourin määräaikaisen työsuhteen jatkamisen 31.12.2020 saakka.

Kouluttaja Ellinoora Köpman jatkaa Oma polku maahanmuuttajalle -hankkeessa


Oma polku maahanmuuttajalle –hankeaikaa on jatkettu vuoden 2020 loppuun. Yhtymähallitus hyväksyi kouluttaja Ellinoora Köpmanin määräaikaisen työsuhteen jatkamisen 31.12.2020 saakka.

Kouluttaja Rauni Korva-Hyötylä jatkaa Muonion luonnontuotealalla

 
Muonion luonnontuotealan koulutuksien järjestämiseksi on edelleen tarve määräaikaisen kouluttajan tehtävään. Yhtymähallitus hyväksyi kouluttaja Rauni Korva-Hyötylän määräaikaisen työsuhteen jatkamisen 31.12.2020 saakka.

Yhtymähallitus testaa mentorijärjestelmää Lappiassa


Lappian yhtymähallitus testaa mentorijärjestelmää vuoden 2020 aikana. Yhtymähallituksen puheenjohtaja Olli Rainio esitteli toukokuun kokouksessa kummijärjestelmää, jossa yhtymähallituksen jäsen toimisi yhden koulutusalan kummi- tms. henkilönä. Asia siirrettiin Lappian johtotiimin valmisteluun.

Mentori osallistuu valitsemansa osaamisyksikön kokouksiin kerran lukukaudessa. Osaamisyksiköihin kuuluvat myös tukipalvelut. Mentoritoiminnan tavoitteena on vuorovaikutteisuuden lisääminen. Yhtymähallituksen edustajat raportoivat mentorointijaksoista yhtymähallituksen kokouksessa johdon katsauksen yhteydessä. Yhtymähallitus päättää mentorijärjestelmän käyttöönotosta testivuoden jälkeen.

Lisätietoja:
Lilja Virpi