Työnohjauksella tukea, säästöjä ja hyvinvointia työelämään

Laaja-alainen työnohjaajakoulutus Torniossa. Haku 31.12.2019 mennessä, aloitus tammikuussa 2020.

​Vastuukouluttaja Pirjo-Minna Lääköllä on vahva kokemus ja osaaminen koulutus-, terapia- ja työnohjauspalveluista.

Lappia-Koulutus Oy toteuttaa ensimmäisen Laaja-alaisen työnohjaajakoulutuksen (60 op) Torniossa. Koulutus on Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymä ja koulutussuosituksen mukainen. Koulutus alkaa 24.1.2020.

Kuka sopii työnohjaajaksi?


- Työnohjaajan koulutus nähdään perinteisesti soveltuvan sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille ja lisäksi seurakuntien työntekijöille. Me toivomme osallistujiksi mahdollisimman moniammatillisia hakijoita, joita kiinnostaa yksilön, työn ja työyhteisön ratkaisukeskeinen kehittäminen. Työnohjaus sopii kaikenlaisille työyhteisöille toimialasta riippumatta. Koulutus on erittäin ajankohtainen. Koulutettujen työnohjaajien palveluista on tälläkin hetkellä enemmän kysyntää Meri-Lapin alueella, kuin mitä niitä on tarjolla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin työnantaja saa hyötyä ja työnohjauksen osaamista omaan toimintaansa, sanoo vastuukouluttaja Pirjo-Minna Lääkkö.

Pirjo-Minna Lääköllä on vahva kokemus ja osaaminen koulutus-, terapia- ja työnohjauspalveluista. Koulutus on rakennettu vastuukouluttajan johtamaksi oppimispoluksi, jossa hyödynnetään myös vierailevia asiantuntijakouluttajia.

Laaja-alaisen työnohjauskoulutuksen painopiste on koulutettavien omien vahvuuksien, voimavarojen ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa.

- Työnohjauksessa ohjaajan persoona ja henkilökohtaiset vahvuudet voivat olla hyvinkin erilaisia. Hyvä työnohjaaja on asiakkaalle ulkopuolinen tukija, joka auttaa ja ohjaa oppimis- ja kasvuprosessia. Tavoitteena on etsiä ja löytää yksilön, ryhmän tai työyhteisön omat voimavarat ja ratkaisut. Sen vuoksi myös koulutuksessa tavoitteemme on löytää työnohjaajaopiskelijoiden omat vahvuudet tehdä ja toteuttaa ohjaustyötä, kuvaa Lääkkö työnohjauksen toimintamallia.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Mitä työnohjauksella voidaan saavuttaa?


Pirjo-Minna Lääkkö vastaa nopeasti tehtyyn kysymykseen.

- Parhaimmillaan työnohjaus on ennakoivaa yksilön, ryhmän tai työyhteisön toimintatapoja kehittävää ja hyvinvointia edistävää toimintaa. Silloin ohjaus on työkalu hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Sillä edistetään työssä jaksamista, vahvistetaan hyvää työilmapiiriä ja ehkäistään sairauspoissaoloja, joka tarkoittaa myös säästyviä euroja. Hyvin usein työnohjausta hyödynnetään kuitenkin konfliktitilanteiden ratkaisemisessa, jolloin ohjauksen ensisijaisena tavoitteena on toimintakyvyn palauttaminen.

Työnohjaus on kasvuprosessi ja yhteinen matka työnohjaajan ja työntekijän sekä työyhteisön kanssa.

Lisätietoja


Tutustu koulutukseen tästä

Koulutuksen sisällöstä:
Vastuukouluttaja Pirjo-Minna Lääkkö, 040 759 9772, työnohjaajakoulutus@lappia.fi

Oppisopimuskoulutuksesta:
Asiakkuuspäällikkö Mirja Anttila, 040 574 8351, mirja.anttila@lappia.fi

Muista asioista:
Koulutuskoordinaattori Mirva Petäjämaa, 040 705 3184, työnohjaajakoulutus@lappia.fi


 

Lisätietoja: