Oma polku maahanmuuttajalle –hankkeesta tukea työllistymiseen ja ammatillisen kielitaidon vahvistamiseen

Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun.

​Hankeen ohjausryhmän Lappian Susanna Kouri, Jaana Karjalainen, Ellinoora Köpman ja Sirpa Tuokko Lapin TE-palveluista, Pauli Karihtala Pohjantähti-opistosta sekä Lappian Tuulikki Haarakoski ovat tyytyväisiä kehittämistyön jatkumiseen.

​Ammattiopisto Lappia käynnisti vuonna 2017 Oma polku maahanmuuttajalle hankkeen, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien nykyistä parempi työllistyminen. Hankeessa yhteistyökumppani on Pohjantähti-opisto.

Hankkeen projektipäällikkö Susanna Kouri ja kouluttaja Ellinoora Köpman ovat tyytyväisiä hankkeessa saavutettuihin tuloksiin ja maahanmuuttajien tukitoimiin.

- Hankkeelle asetettu asiakasmäärätavoite oli 60 asiakasta vuoden 2019 loppuun mennessä. Tämä tavoite on saavutettu jo nyt. Saimme hankkeelle jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun ja voimme edelleen tukea asiakkaiden polkuja sekä kielitaidon kehittämistä työelämässä, iloitsevat projektitoimijat Ellinoora Köpman ja Susanna Kouri.

Hankkeen aikana asiakkaiden polut työelämään ja opiskeluun ovat edenneet hyvin. Asiakkaiden suomen kielen oppimista on tuettu sekä työpaikoille että opinnoissa. Työpaikoilla tapahtuvaa kielitukea on kehitetty robottiavusteiseksi. Humanoidirobotti Välkky ja siihen liittyvä palvelu sisältää interaktiivisia opetustuokiota eri ammattialoille. Opetuskokonaisuudet sisältävät suomenkielistä ammattisanastoa sekä toisto- ja dialogiharjoituksia puheen tuottamisen tueksi. Robottiin on ohjelmoitu myös eri työpaikkojen ja hankkeen asiakkaiden tarpeita vastaavia sisältöjä.

Hyviä kokemuksia kielituesta ja työelämäohjauksesta


Ammattiopisto Lappian ravintola- ja catering –alan tarjoilijaopiskelija Teeset Na on saanut tukea opintoihinsa Oma polku maahanmuuttajalle –hanketoimijoilta.

- Minä olen saanut kielitukea Ellinooralta anniskelupassiin vaadittavan sanaston opiskelussa. Sen lisäksi Susanna oli minun mukanani, kun kävin työpaikkahaastattelussa ja myös kun tein työsopimuksen pizzeria Di Mareen, kertoo Teeset Na omia kokemuksiaan.

Kouluttaja Ellinoora Köpman kertoo, ettäTeeset Na:lla oli jo valmiiksi kohtalaisen hyvä suomen kielen osaaminen. Kielituen lisäksi Teesetin kanssa on tehty opiskelu- ja työelämävalmiuksien henkilökohtaista ohjausta, joka tukee opiskelun etenemistä ja työllistymistä.

Teeset Na on ensimmäinen ammattiopiston kautta työllistetty maahanmuuttajataustainen opiskelija Pizzeria Di Maressa. Yrittäjä Özkan Gülfirat on tyytyväinen Teeset Nan työhön ravintolassaan.

- Hänellä oli jo kohtuullisen hyvä suomen kielen taito ja hän on oppinut nopeasti minun ravintolassani tarjoilijalle kuuluvat työtehtävät. Teeset tuli aluksi kesätöihin, mutta on jatkanut sen jälkeen tuntitöissä. Kaikki on sujunut hyvin ja tarjoan mielelläni tulevaisuudessakin työtä ravintola-alan osaajille, sanoo yrittäjä Gülfirat.

Hankkeen jatko mahdollistaa robottiavusteisen kielen opetuksen edelleen kehittämisen


Asiakkaiden ohjaus työelämään on edelleen hanketoiminnan keskiössä, mikä tarkoittaa pääosin suomen kielen tukea asiakkaan ja työpaikan tarpeiden mukaan.

- Jatkamme hankkeessa aloitettua robotiikan hyödyntämistä kielen opetuksessa työpaikoilla. Voimme hankkia uusia sisältöjä ja laajentaa sekä ohjelmoida eri ammattialojen oppimiskokonaisuuksia Välkky-robottiin, kertoo Ellinoora Köpman.

Hankkeessa jatkoajan yhtenä painopisteenä on verkostomainen yhteistoiminta yritysten ja yhteisöjen kanssa.

- Rohkaisemme työnantajia hankkeen asiakasryhmän työllistämisessä, tarjoamme tukea työpaikoille ja maahanmuuttajalle. Yhteistyöstä saamme arvokasta kokemusta työpaikoilla tapahtuvasta ohjauksesta ja kielen opetuksesta, johon alueemme työnantajat ovat suhtautuneet erittäin positiivisesti, korostaa Susanna Kouri.

Oma polku maahanmuuttajalle hankkeen toteutusaika ja rahoitus oli myönnetty ajalle 1.8.2017 – 31.12.2019. Hanke on saanut jatkoaikaa 31.12.2020 asti. Hanke kuuluu Euroopan sosiaalirahaston 2014 – 2020 Suomen ohjelmaan ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Teeset Na_uutiskuva 1.jpg   

 Tarjoilijaopiskelija Teeset Na on työskennellyt pizzeria Di Maressa.   

Oma polku uutiskuva Di Mare_S Kouri.jpg
 Yrittäjä Özkan Gülfirat kertoi projektipäällikkö Susanna Kourille, että 
 hän tarjoaa jatkossakin työtä ravintola-alan osaajille.

Logopalkki intra_nettiuutisiin2.jpg
 

Lisätietoja:
Kouri Susanna