Ammattiopistosta kolmella tutkinnolla suoraan yliopistoon

Opinto-ohjaaja Outi Eerikkilä ja omaohjaaja, lehtori Jukka Hietamäki korostavat oppilaitosten välistä hyvää yhteistyötä.

Outi Eerikkilä, Jukka Hietamäki ja Inka Juntunen kävivät vielä fiilistelemässä automaation oppimisympäristössä.

​Simolainen Inka Juntunen on suorittanut neljässä vuodessa ammatillisen perustutkinnon, ylioppilastutkinnon sekä lukion oppimäärän eli niin sanotun kolmoistutkinnon.

- Olin kiinnostunut sähköalasta, joten ammattiopisto oli peruskoulun jälkeen luonteva valinta. Hain peruskoulusta yhteishaussa kaksoistutkinnon suorittajaksi, kun peruskoulukin oli mennyt ihan hyvin. Ammattiopinnot ja lukion itsenäiset opinnot eivät tuntuneet raskailta, joten päätin suorittaa myös koko lukion oppimäärän, kertoo Inka opintopolkunsa valinnoista.

Ammattiopisto Lappiassa Inkan opinto-ohjaaja Outi Eerikkilä ja omaohjaaja, sähkö- ja automaatioalan lehtori Jukka Hietamäki korostavat, että opiskelijalla, joka valitsee sekä ammatillisen koulutuksen että lukio-opinnot pitää olla motivaatio, hyvä osaaminen ja valmiudet myös itsenäiseen opiskeluun molemmissa oppilaitoksissa.

- Vaikka opinnot kulkevat pääsääntöisesti lukiojaksotusten mukaan opiskelija joutuu itse suunnittelemaan kurssien suorituksia, sillä kaikkia kursseja ei ole aina tarjolla. Myös ammattiopistossa, vaikka kaikki opinnot eivät vaadi paikalla oloa, opiskelija joutuu suunnittelemaan ammatillisten töiden suoritukset ja näytöt, kertoo Outi Eerikkilä esimerkkejä opintojen suunnittelusta.

Inka Juntunen on samaa mieltä, että asioista on otettava selvää ja hoidettava itse, että tiedot esimerkiksi opintosuorituksista tulee kirjattua. Yhteistyötä pitää tehdä molempien oppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa.

- Vaikka jaksottelu toimi, juuri asioiden selvittely vei eniten aikaa, kun sekä lukiossa että ammattiopistossa piti huolehtia itse ja ottaa selvää esimerkiksi, mitä toisessa tehtyjä opintoja luetaan hyväksi toisessa. Jaksottelu oppilaitoksesta toiseen ei ollut minulle ongelma. Minulla oli molemmissa kavereita, joilta saattoi kysellä asioista, joita oli opiskeltu, kun itse oli toisessa. Ammattiopistossa opiskelu keskittyi koulupäivänä oppimiseen, mikä ainakin minusta oli mukavaa vaihtelua opiskella eri tavalla ja päästä tekemään käytännön tehtäviä lukion pänttäämiseen jälkeen, kertoo Inka opiskelukokemuksistaan.

Outi Eerikkilä ja Jukka Hietamäki korostavat oppilaitosten välistä hyvää yhteistyötä. Oppilaitoksilla on yhteinen ammattilukiotyöryhmä, jossa opinto-ohjaajat ja lukioiden rehtorit ja Lappian osaamispalvelujohtaja käyvät läpi opiskelijatilannetta ja käytännön järjestelyjä. Keväällä ennakkotietoa tulee peruskouluista tulevista mahdollisesti kaksoistutkinnoissa aloittavista opiskelijoista.

- Kun yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijan välillä sujuu, ammattiopintoja ja lukiota suorittavien ohjaus ja opetus ei aiheuta erityisesti lisätyötä. Itsestä on mukavaa ohjata ja opettaa opiskelijaa, jolla on motivaatio ja eteenpäin menemisen meininki, kertoo omaohjaaja Jukka Hietamäki.

Työryhmätoiminnan taustalla Lappialla ja jäsenkuntien lukioilla on yhteistyösopimukset, jotka on päivitetty tämän lukuvuoden aikana ja allekirjoitettu nyt toukokuussa.

Tämän kesän sähköasentaja, automaatioasentaja, ylioppilas Inka Juntunen työskentelee Outokummun Kemin kaivoksella asentajana sähkö- ja automaatiopalveluyrityksessä. Hänen opintopolku jatkuu syksyllä Tampereen teknillisessä yliopistossa sähkötekniikan opinnoissa.

- Tuntuu hienolta päästä oman alan jatko-opintoihin. On hyvä ja luottavainen fiilis, kun osaa perusasiat, ymmärtää sähkö- ja automaatiolaitteiden toimintaa, on oppinut ja tehnyt asennustöitä käytännössä. Tulevaisuudessa on varmasti hyötyä, että ymmärtää asentajan näkökulmaa, jos tekee esimerkiksi suunnittelutyötä.

Lisätietoja: