Kaksoistutkinnolla vakaa suosio Ammattiopisto Lappiassa

Lappialla on yhteistyösopimukset koulutuskuntayhtymän kahdeksan jäsenkunnan lukion kanssa.

​Päivitetty yhteistyösopimus Lappian ja jäsenkuntien lukioiden välillä allekirjoitettiin 28.5.2019.

​Vuonna 2022 ylioppilaskirjoituksensa aloittaville tulee voimaan ylioppilastutkinnon uudistus, joka nostaa kirjoitettavien aineiden minimimäärän nykyisestä neljästä aineesta viiteen. Ammattiopisto Lappiassa kaksoistutkinnossa on jo nyt tavallista kirjoittaa 5 ainetta esimerkiksi äidinkieli, englanti, ruotsi tai matematiikka sekä jokin reaaliaine. Viidentenä kirjoitettavana aineena suosittuja ovat terveystieto, uskonto, historia ja psykologia.

Ammattiopisto Lappiassa kaksoistutkinnon voi suorittaa kaikilla aloilla


- Kaksoistutkinnoin suorittajien määrä on pysynyt lähes vakiona koko tämän vuosikymmenen. Valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna Lappiassa on suhteessa enemmän kaksoistutkinnon suorittajia. Tällä hetkellä kaksoistutkinnon suorittajia on hieman alle 200 ja lisäksi muutamat opiskelijat suorittavat kolmoistutkinnon (eli myös lukion koko oppimäärän) ammatillisten opintojen ohessa. Lappiassa emme usko, että lakimuutos vähentäisi opiskelijoiden kiinnostusta kaksoistutkintoon, koska monet opiskelijat kirjoittavat jo nyt viisi ainetta, sanoo osaamispalvelujohtaja Antti Päivärinta.

Ammattiopisto Lappialla on yhteistyösopimukset koulutuskuntayhtymän kahdeksan jäsenkunnan lukion kanssa. Lisäksi tällä hetkellä lukio-opintoja suoritetaan viidessä muussa lukiossa. Pääosin yhteistyösopimuksissa on määritelty jokaiselle vuosikurssille, millä jaksoilla opiskelijat ovat lukiossa ja millä ammattiopistossa.

Yhteistyösopimukset on päivitetty ja allekirjoitettu nyt toukokuussa ja niissä huomioidaan muun muassa muuttuva lainsäädäntö. Yhteistyön tavoitteena on ollut myös, että kursseja hyödynnettäisiin molemmin päin lukioiden ja ammattiopiston välillä. Tätä ajatusta tukee myös ammattikorkeakoulun näkökulma, että lukiosta valmistuvilla olisi myös ammatillista osaamista. Ammatillisten opintojen pohjalta voi hakea jatko-opintoihin samoin kuin lukio-opintojenkin.

- Lappiassa kaksoistutkinnon toteutus on opiskelijalähtöinen ja jaksotettujen opintojen tavoitteena on, että opiskelija pystyy keskittymään opiskeluun kummassakin oppilaitoksessa. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa (HOKS) huomioidaan opiskelijan osaaminen ja opintopolku muodostuu yksilölliseksi, jolloin myös opintoaika on oman osaamisen kehittymisestä riippuva, korostaa Antti Päivärinta.

Kaksoistutkinto oli ykkösvaihtoehto


Lappian muusikko-opiskelija Jonas Kanto on suorittanut viimeisen eli neljännen vuoden opinnot Lappian musiikkialalla ja lukio-opinnot Tornion Yhteislyseon lukiossa. Hän valmistuu nyt muusikoksi ja ylioppilaaksi. Jonaksen kaksoistutkinto-opinnot käynnistyivät ensimmäisenä opiskeluvuonna lukiossa ja sen jälkeen lukiotunnit on tehty ammattiopiston lukujärjestyksen mukaan. Jonas on kirjoittanut ylioppilaskokeessa viisi ainetta.

- Tein heti valinnan, että kirjoitan viisi ainetta. Viidentenä aineena kirjoitan psykologian, koska uskon siitä olevan hyötyä esimerkiksi musiikin jatko-opinnoissa. Haasteellisinta on ollut tiedonkulku. Kun olet välillä toisessa koulussa, joudut etsimään opintoihin liittyvää tietoa paljon enemmän itse kuin jos olisit jatkuvasti paikalla. Viimeisen vuoden aikana olen joutunut tekemään paljon valintoja, milloin olen lukiossa ja milloin musaopinnoissa. Siitä on tietenkin aiheutunut myös poissaolojen selvittelyä molempiin suuntiin, Jonas Kanto kertoo.

Jonas Kanto korostaa, että hänelle kaksoistutkinto oli ykkösvaihtoehto opintoihin. Hän ei olisi valinnut ammattiopistoa tai lukiota kumpaakaan yksistään.

- Olen harrastanut musiikkia pienestä asti. Olen käynyt musiikkiopiston ja halusin, että musiikki on myös osa tulevaisuuttani. Musiikin maailma on keventänyt lukiossa puurtamisen taakkaa. En ole katunut valintaani. Tämä on ollut hienoa ja palkitsevaa aikaa, summaa Jonas Kanto.

Kaksoistutkinnossa en heitä osaamistani hukkaan


Leipuri-kondiittoriopiskelija Henna Jylhänkangas opiskelee elintarvikealaa Ammattiopisto Lappian Tornion toimipaikassa ja lukiota Keminmaan lukiossa. Henna kirjoittaa neljä ainetta ja ensimmäiset kirjoitukset ovat olleet tänä keväänä.

- Minulla oli yläasteella hyvä todistus enkä halunnut heittää sitä osaamistani hukkaan, joten valitsin kaksoistutkinnon. Esimerkiksi matematiikka on mieliaineitani ja kirjoitan lyhyen matematiikan. Alun perin ajattelin kirjoittaa kuusi ainetta, mutta en halunnut pistää itseäni liian tiukille, joten kirjoitan neljä ainetta. Vaikka olen mielestäni tekijätyyppi ja nautin käsillä tekemisestä, ammatillinen koulutus ei yksistään ollut minulle vaihtoehto. On hyvä, että kirjoitukset voi jakaa useammalle vuodelle ja sillä tavalla voi tasoittaa lukukuormista.

Henna Jylhänkangas olisi kaivannut monipuolisempaa ohjausta ja enemmän tietoa, kun haettiin 9. luokalta ammattiopistoon ja lukioon.

- Mielestäni opiskelijan ohjausta pitäisi olla enemmän, varsinkin silloin valintavaiheessa. Itse kaipasin enemmän yksilöohjausta, että jos valitset jonkin ammattialan, mitkä lukioaineet tukisivat ammatin opiskelua. Olen ollut lukiossa kaksi jaksoa lukuvuoden aikana. Nyt opiskelun aikana joidenkin kurssien sovittaminen on ollut haasteellista. Oma lukioni on kuitenkin pieni lukio, jossa opettajat tuntevat opiskelijat ja se on helpottanut tilannetta, kun mietitään vaihtoehtoja. Olen tyytyväinen omaan valintaani. Ammatillinen tutkinto on ehdottomasti minulle oikea valinta, mutta uskon että lukio-opinnoista on tulevaisuudessa hyötyä, jos vaikka suunnittelen jatko-opintoja, sanoo Henna Jylhänkangas.

Kanto Jonas uutiskuva.jpg          Jylhänkangas Henna uutisenkuva.jpg

 Jonas valmistuu tänä keväänä.                                Hennan opinnot jatkuvat syksyllä.

 

 

 

Lisätietoja:
Päivärinta Antti