Lappialle OKM:n strategiarahaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen varmistamiseen

OKM:n strategiarahoituksella kehitetään ja uudistetaan ammatillista koulutusta koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

​Lappian opiskelijakunta tapaa oppilaitoksen johtoa säännöllisesti ja antaa opiskelijapalautteita sekä -näkökulmia kehittämistyön tueksi.

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle strategiarahoitusta 264 000 euroa. Lappian saama rahoitus sisältyy ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen, johon osoitettiin valtakunnallisesti 17,8 milj. euroa. Rahoitus jakautui 85 koulutuksen järjestäjälle.

Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamisessa keskeistä on opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) –prosessin varmistaminen. HOKS-prosessissa opiskelijoille suunnitellaan ja toteutetaan yksilölliset ja joustavat opinto- ja tutkintopolut, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti. Lisäksi ydinprosesseihin liittyvään osaamisen varmistamiseen kuuluu koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen.

- Vaikka strategiarahoituksella tuettavalle toiminnalle on asetettu yhteiset tavoitteet, koulutuksen järjestäjät kehittävät toimintaansa omista lähtökohdistaan ja kartoitettujen osaamistarpeidensa mukaisesti. Lappiassa toteutamme toukokuun koulutuspäivässä 31.5. ensimmäisen kerran osaamistestin ja kriittiset pisteet testin, joista valitsemme 2 - 3 ydinprosessien osa-aluetta, joita lähdemme kehittämään. Syksyllä 2020 testit tehdään uudelleen. Testien kohderyhminä ovat opetushenkilöstö, asiakkuusvastaavat, päälliköt ja johto, kertoo osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen.

Vuosittaisella opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä strategiarahoituksella tuetaan ja ohjataan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Tänä vuonna OKM:n myöntämä strategiarahoituksen kokonaispotti oli 34 milj. euroa. Tästä summasta 17,8 milj. euroa ohjataan ammatillisen koulutuksen ydin prosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen 85 koulutuksen järjestäjälle. Toinen painopiste on ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen, jota tuetaan 11,7 milj. eurolla, joka jakautuu 37 koulutuksen järjestäjälle. Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen myönnettiin strategiarahoitusta n. 3 milj. euroa 4:lle eri koulutuksen järjestäjälle. Lisäksi lentokone-asennuksen ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen kehittämiseen myönnettiin 1,4 milj. euroa, joka jaetaan 7:lle koulutuksen järjestäjälle.

 

Lisätietoja:
Laihinen Sanna