Parasta johtamista Pohjoinen –hankkeessa kehitetään koulutuksen järjestäjien johtamiskyvykkyyttä

Luoda uutta johtamista ja johtamiskulttuuria - vahvistaa johtamisosaamista.

​Opetushallitus on myöntänyt kehittämisrahoitusta Osaamisperusteisuuden, asiakkuusien ja kumppanuuksien johtamiseen kuudelle alueelliselle hankkeelle. Verkostoa koordinoi Helsingin kaupunki – Puhu johdolle 0.3. –hanke. Alueellisina hankkeina toimivat Johtamisella pedagogista hyvinvointia, Parasta johtamista Länsi, Parasta johtamista itäinen verkosto, Parasta johtamista Pohjoinen ja Parasta johtamista Etelä.

Parasta johtamista Pohjoisen tavoitteena on parantaa koulutuksen järjestäjien johtamiskyvykkyyttä sekä strategista ja operatiivista johtamista. Luoda uutta johtamista ja johtamiskulttuuria - vahvistaa johtamisosaamista. Toimintamallit ja työkalut palvelevat jo hankkeiden aikana kaikkia koulutuksen järjestäjiä. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai rakenteellisia muutoksia ja edistää johtamisen toimintamallien avointa kehittämistä ja jakamista.

- Kehitämme Lappian johdon sekä esimiesten osaamista ja prosesseja, joilla tuetaan muutosta osaamisperusteisessa toiminnassa ja opettajan- ja ohjaushenkilöstön työssä. Lisäksi kehitämme asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamista sekä tiedolla johtamista, kertoo projektikoordinaattori Satu-Maria Salmi.

Parasta johtamista Pohjoista koordinoi Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK). Hankkeen verkostokumppaneina toimivat Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Hengitysliitto ry Luovi, Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos KAO, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä KPEDU, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä YSAO ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu.


Lisäksi hankkeen yhteistyökumppaneina on mm. korkeakouluja ja Suomen Oppisopimusosaajat ry, jotka toimivat asiantuntijoina ja omissa kanavissaan tukevat hankkeen etenemistä tiedottamalla valtakunnallisesti.

Parasta johtamista – Bästä ledarskap Pohjoinen – hankkeelle Opetushallitus myönsi avustusta 817 675 euroa, josta Lappian osuus 68 400 euroa. Hankeaika on 12.12.2018 – 31.12.2020.

 

OPH_uusi hankelogo.png

Lisätietoja:
Salmi Satu-Maria