Ammatillinen opettajan koulutus - uusi ryhmä aloitti syksyllä 2018 Torniossa

Seuraava haku 8. - 29.1.2019.

​Korkealaatuinen opetus varmistaa Lappian vetovoimaisuuden ja toiminnan vaikuttavuuden. Vuonna 2010 alkanut koulutuskuntayhtymä Lappian yhteistyö Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa on edistänyt Lappian opetushenkilöstön pedagogisen kelpoisuuden hankkimista. Peda-kelpoisuuden on hankkinut jo lähes 98 % Lappian 184 opettajasta (henkilöstöraportti 31.12.2017). Pedagogisesti pätevien osuus opetushenkilöstöstä on kasvanut vuosien 2010 – 2017 aikana 26 prosenttiyksikköä (72 % - 98 %).

Opettajakorkeakoulun elokuussa alkaneen Tornion opintoryhmän opinnot toteutetaan verkkopainotteisina. Aloitus on ollut syksyllä ja opintojen alussa oli kolme lähiopetuspäivää. Keväällä 2018 oli Oamkin ammatilliseen opettajankoulutukseen 495 hakijaa ja aloituspaikkoja oli 220. Länsi-Lapin ja Koillismaan erillisvalintaryhmään oli 24 hakijaa, josta hakukelpoisuus täyttyi 20 hakijan kohdalla. Koulutukseen valittiin 15 opiskelijaa. Opintoryhmän tuutoreina toimivat Kati Korento ja Maarit Räisänen.

Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville, mutta opettajia pätevöityy myös aineenopettajan tehtäviin. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja se antaa hakijalle kelpoisuuden oman alan opettajan tehtäviin. Pääsääntöisesti hakijalta edellytetään soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus tutkintoa vastaavalta ammattialalta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Seuraava haku on 8. – 29.1.2019

 
Haku Ammatilliseen opettajankoulutukseen on 8. - 29.1.2019. Haku on sähköinen ja järjestetään viiden Ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Koulutukset ja valintaperusteisiin liittyvät laajat ohjeet löytyvät Opintopolusta etsimällä koulutuksen hakusanoilla "Ammatillinen opettajankoulutus" tai myös suoraan tästä linkistä. Hakeminen välilehdeltä löytyy yksityiskohtaisemmin hakupisteytysperusteisiin liittyviä ohjeita.

Oamk tarjoaa ammatillista opettajankoulutusta Oulussa, Rovaniemellä, Kajaanissa, Länsi-Lapin alueella sekä verkko-opetuksena. Henkilökohtaistettu ja osaamisperusteinen opettajankoulutus antaa opiskelijalle valmiudet toimia opettajana nykyaikaisessa, osaamisperusteisessa koulutuksessa. Opiskelija arvioi osaamistaan ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opintojensa alussa. Opiskelija etenee opinnoissaan HOPSin mukaan arvioiden, kehittäen ja osoittaen osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja tilanteissa. Opiskeluaika on joustava: jos opiskelijalla on jo hankittua osaamista, opinnot etenevät nopeasti. Opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti ja opiskeluoikeutta on kolme vuotta. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä sekä erilaisia työtapoja: lähiopiskelua, tiimityöskentelyä, pienryhmä- ja verkkotyöskentelyä, opetusharjoittelua oppilaitoksessa, itsenäistä opiskelua sekä digitaalisia oppimisratkaisuja. Valittavissa on opiskelumuotoja, jotka painottuvat lähiopetukseen, verkkotyöskentelyyn tai monimuotototeutukseen.

  • Lähiopetukseen painottuva opiskelu Oulussa
  • Monimuoto-opiskelu Rovaniemellä
  • Monimuoto-opiskelu Kajaanissa perjantai-iltaisin ja lauantaisin
  • Monimuoto-opiskelu Oulussa perjantai-iltaisin ja lauantaisin
  • Verkko-opiskelu päivisin
  • Verkko-opiskelu iltaisin
  • Länsi-Lapin erillisvalintaryhmä
  • Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä/ Davvisámegielat sierraválljejun joavku
  • Englanninkielinen erillisvalintaryhmä/Teacher Education Programme in English (separate admission group).

Tarkemmin opiskelumuotoihin voi tutustua verkkosivuilla. 

Ammatillinen opettajankoulutus, esite

Opinto-ohjaajankoulutus, esite
 
Lisätietoja hakeutumisesta, opinnoista ja opintojen suorittamisesta:
Oulun ammattikorkeakoulu
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Opiskelijapalvelupäällikkö Pia Oikarinen
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
pia.oikarinen (at) oamk.fi
Puh. 050 522 1387
Opiskelijapalvelut puh. 020 6110 220

Kelpoisuuskoulutukseen liittyvästä yhteistyöstä vastaavat koulutuskuntayhtymän johtaja Virpi Lilja ja opettajakorkeakoulun koulutus- ja tki-johtaja Asko Karjalainen. Käytännön järjestelyitä ja viestintää koordinoi koulutuskuntayhtymän johdon assistentti Merja Korkala-Harju yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Korkala-Harju Merja