Lappian yhtymähallituksen ja -valtuuston päätöksiä

Tiistai 4.12.2018

​Lappia jatkaa oman toiminnan kehittämistä


Vuoden 2019 toiminnallisina painopisteinä ovat koulutuskuntayhtymän kehittämisohjelman Lappia 3.0 jatkaminen sekä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano. Kehittämistyössä painotetaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia.

Talousarvio on vahvistettu tilanteessa, jossa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus- rahoituksen päätökset vuodelle 2019 ovat avoinna.

Lappian toiminta talousarviovuonna 2019 jatkuu edelleen vakavaraisena ja kuntayhtymällä on vahva maksuvalmius. Lappia panostaa uudistamishankkeisiin, joissa hyödynnetään strategia- ja hankerahoitusta sekä omaa kehittämisrahastoa. Lappia jatkaa aktiivista investointitoimintaa, jossa panostetaan edelleen oppimisympäristöihin ja omaisuuden ylläpitoon.

Lappia saneeraa Tornion kampuksen päärakennuksen


Kuntayhtymän Tornion päärakennukseen on suunniteltu työtilojen ja yhteisten aula- sekä palvelutilojen toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä parantavia muutostöitä. Yhtymävaltuusto hyväksyi hankkeen osaksi kuntayhtymän investointiohjelmaa 2019. Hankkeen suunnitelmat ovat valmistumassa ja urakkatarjousten jättö on 7.1.2019. Tilat valmistuvat loppukeväällä 2019.

Lappia rakennuttaa Tietokatu 2:een logistiikkakoulutukselle käsittely-, koe- ja harjoittelualueen


Lappian logistiikkakoulutuksen vetovoima on vahvaa ja koulutusta sekä oppimisympäristöjä kehitetään. Logistiikkakoulutukselle rakennetaan Kemiin Tietokatu 2:n oppimisympäristöjen yhteyteen käsittely-, koe- ja harjoittelualue. Työt toteutetaan joulukuun 2018 aikana.

Säästövirkavapaan käyttömahdollisuus jatkuu


Lappian henkilöstö voi käyttää vapaaehtoista palkatonta säästövirkavapaata maksimissaan 10 päivää/vuosi, menettämättä viikonlopun palkkaa, 31.12.2019 saakka.

Muutoksia Lappian yhtymävaltuustossa


Yhtymävaltuusto hyväksyi kemiläisen Pertti Henttisen eron ja hänen tilalleen nimettiin Mikko Koivulehto.

Yhtymävaltuusto hyväksyi ylitorniolaisen Katja Tuukkaisen eron ja hänen tilalleen nimettiin Katriina Koskela.

Yhtymävaltuusto hyväksyi torniolaisen Sini Felipen eron ja hänen tilalleen nimettiin Anne Harri.

Yhtymävaltuusto vahvisti Lappian tarkastuslautakunnan kokoonpanon


Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi torniolaisen Sini Felipen tilalle Anne Harrin, joka toimii myös tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Varajäseneksi ylitorniolaisen Katja Tuukkasen tilalle valittiin Katriina Koskela.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano uusien nimitysten jälkeen:

Keskusta
Jäsen Erkki Puotiniemi, Keminmaa, varajäsen Sari Jurva, Pello
Jäsen Juha Puro, Kemi, varajäsen Reetta-Kaisa Mäkelin, Muonio
Jäsen Hanna Pesonen, Tervola, varajäsen Antti Eteläaho, Ylitornio
Jäsen Tuula Roininen, Tornio, varajäsen Lasse Haapaniemi, Simo

Vasemmistoliitto
Jäsen Anne Harri, Tornio, varajäsen Iina Luosujärvi, Kemi
Jäsen Pauli Ylipelto, Keminmaa, Katriina Koskela, Ylitornio
Jäsen Seppo Lämsä, Simo, varajäsen Pertti Keränen, Tervola

SDP
Jäsen Maija-Liisa Pakisjärvi, Pello, varajäsen Johanna Alasuutari, Keminmaa

Valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista etenee osaksi Lappian päätöksentekoa


Yhtymävaltuuston jäsenten Auli Tasalan ja Sirpa Uusitalon valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista tulee osaksi Lappian päätöksentekoa. Aloitteessa todetaan, että Lappian päätöksillä on merkitystä ja vaikutusta alueen yrityksille ja että arviointi on keino selvittää ennakolta päätösten vaikutuksia. Lappian yhteistyö alueen yritysten kanssa on tärkeää ja sen tulisi olla tasapuolista. Alueellisesti korostuu työharjoittelupaikkojen merkitys opiskelijoille ja yrityksille. Yritysvaikutusten arviointi on Suomen yrittäjien mallintama arviointityökalu. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset.

Yritysvaikutusten arviointi kytketään osaksi Lappian toimintajärjestelmän arviointijärjestelmää, jossa sitä toteutetaan mm. yrittäjäjärjestön kanssa vuosittaisella arvioinnilla, yhtymä- hallituksen strategia-, talousarvio- ja isojen investointipäätösten arvioinnilla. Yritysvaikutusten arviointi otetaan asiakkuustiimin itsearvioinnin välineeksi ja ammatillisille ohjausryhmille välineeksi alakohtaiseen toiminnan arviointiin. Yritysvaikutusten arviointia voidaan käyttää myös työkaluna Lappian aloilla/palveluissa.

Valtuustoaloite Lappian opiskelijoiden uinti- ja liikuntaharrastuksen tukemiseksi


Yhtymävaltuuston jäsenet Päivi Pukero, Tero Ruokanen, Teemu Kalliokoski, Ritva Sonntag ja Hanna Pesonen ovat tehneet aloitteen Lappian opiskelijoiden uinti- ja liikuntaharrastuksen tukemiseksi kustannuksiin osallistumalla. Yhtymävaltuuston kokoukseen osallistunut Lappian opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Erika Koivisto totesi valtuustoaloitteen opiskelijoiden näkökulmasta hyväksi. Aloite lähetetään Lappian yhtymähallituksen valmisteltavaksi.

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Veikko Kumpumäki ja useat yhtymävaltuuston jäsenet välittivät kiitokset kaikille lappialaisille.

Lisätietoja:
Lilja Virpi